Czy warto ubezpieczać się na życie?

Podejście do ubezpieczeń na życie zmieniło się podczas pandemii. Na popularności zyskują polisy nie tylko wypłacane w razie śmierci ubezpieczonego, ale te, które mają pomóc ich właścicielom w razie choroby czy niezdolności do wykonywania pracy. Czy warto ją wykupić?

Polisa na życie to forma zabezpieczenia finansowego najbliższych osób ubezpieczonego w przypadku jego śmierci. Właściciel ochrony może uzyskać określoną sumę pieniędzy również w przypadkach trwałego uszczerbku na zdrowiu lub dożycia określonego wieku. Wszystko zależy od warunków zawartej wcześniej umowy. Może ona obejmować szereg różnych zdarzeń. Pierwszymi i najważniejszymi, o których wspomnieliśmy powyżej to śmierć, trwała i całkowita niesprawność, niezdolność do wykonywania pracy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Polisę można jednak rozszerzyć tak, by obejmowała m.in.: przebycie operacji, pobyt w szpitalu, zdiagnozowanie poważnej choroby, leczenie za granicą, wypadek.

Oferty firm ubezpieczeniowych są przeróżne. Przed podpisaniem dokumentu warto zwrócić uwagę na OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia). Znajdziemy tam szczegóły i wyłączenia ze świadczenia.

Nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się stanie, dlatego warto jest ubezpieczyć się na życie. Środki stanowią ochronę finansową bliskich osób (rodziców lub małżonka). W ten sposób dbamy o ich przyszłość, w sytuacji, gdy sami nie będziemy w stanie tego zrobić. Otrzymane pieniądze pozwolą na przykład na dalsze kształcenie lub pokryją codzienne wydatki zapewniając odpowiednie warunki życia. Środki z ubezpieczenia są w stanie pomóc także nam lub naszym najbliższym w pokryciu kosztów leczenia oraz rehabilitacji, które, jak wiadomo, nie są małe. Dodatkowym argumentem jest to, że polisa na życie może być zabezpieczeniem zobowiązań finansowych takich jak: kredyt gotówkowy lub hipoteczny.

Ubezpieczenie na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Stanowi formę zaplecza, która świadczy o odpowiedzialności osoby dbającej o przyszłość swojej rodziny. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, warto zadać sobie dość trudne pytanie: co moi najbliżsi zrobią, gdy mnie zabraknie, skąd wezmą pieniądze na spłatę zobowiązań czy dalszą naukę dzieci? I w porę wybrać odpowiednią polisę oferowaną przez firmy ubezpieczeniowe.