FOREX szansą na walutowy zysk

Forex to międzynarodowy rynek wymiany walut zwany także Foreign Exchange Market lub FX Market. Jest to największy i najbardziej płynny ośrodek finansowy na świecie. Jego dzienne obroty przekraczają 6,6 biliona dolarów. Notowania walut zależą tu przede wszystkim od siły popytu i podaży. Co ważne, handel nimi odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowych łączących inwestorów. Nie ma fizycznej siedziby, jak chociażby giełda w Nowym Jorku, nie jest więc scentralizowany. Głównymi handlującymi są banki i inne duże instytucje finansowe. Nie oznacza to jednak, że osoby fizyczne z niego nie korzystają. Wręcz przeciwnie! Jest on szansą dla wielu osób. Każdy z nas może zacząć inwestować na rynku Forex i liczyć na walutowy zysk. Jest to obecnie najbardziej znane i lubiane miejsce przeprowadzania transakcji i spekulacji traderów z całego świata.

Aż 90% obrotu na rynku Forex to transakcje spekulacyjne. Polegają one na zakupie walut po atrakcyjnych cenach z perspektywą ich odsprzedania lecz za cenę o wiele wyższą. Głównym działaniem jest więc przewidywanie co do przyszłego notowania danej jednostki pieniężnej. Cechą charakterystyczną spekulacji jest podejmowanie ryzyka.

Czy istnieją zatem sposoby inwestowania na rynku Forex? Tak. Po pierwsze, fizyczny zakup. Kupujemy tą jednostkę monetarną, której cena, naszym zdaniem, będzie w przyszłości wyższa, tak by sprzedaż ją, kiedy jej notowania wzrosną. Po drugie, korzystamy z tak zwanych instrumentów pochodnych. Jest to takie narzędzie, którego wartość zależy od wartości innego instrumentu – bazowego. Może nim być akcja, obligacja lub właśnie waluta. Instrument pochodny opracowuje się poprzez spekulacje i możliwość zyskiwania na zmienności cen aktywa bazowego bez konieczności jego fizycznego zakupu. Po trzecie, kontrakty CFD, czyli kontrakty na różnice kursowe (ang. (Contract For Difference). Jest to narzędzie finansowe polegające na umowie pomiędzy dwoma stronami, które zobowiązują się do wymian kwoty, której wartość jest równa różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji.

Mówi się, że ilu inwestorów tyle strategii osiągania sukcesu. I to prawda. Każdy podąża swoją drogą wliczając w nią swoje doświadczenie, obraną taktykę i wiedzę finansową. Nie ma jednego idealnego przepisu na to, by inwestycje na rynku Forex przyniosły bogactwo. Ważny jest czas. Forex to długoterminowe zarobki, a nie krókoterminowy szybki zysk. W myśl zasady, że każde inwestycje potrzebują czasu, by przynieść odpowiednie korzyści.