Bezpieczna praca zdalna

Praca zdalna, czy tak zwany „home office” nikogo już nie dziwi. Mimo wielu zalet takiego rozwiązania, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Odpowiedzialność leży po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Pracując z domu powinniśmy dostosować się do wytycznych określonych przez firmę, w której jesteśmy zatrudnieni. Warto więc wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności, by nie narażać pracodawcy (jak i siebie) na niebezpieczeństwo utraty danych wrażliwych.

Pracę powinniśmy wykonywać na sprzęcie służbowym odpowiednio zabezpieczonym oraz mieć łatwy kontakt z „help-deskiem”, który w razie potrzeby będzie miał do niego zdalny dostęp. Nie udostępniajmy służbowych urządzeń osobom obcym, znajomym, dzieciom lub innym członkom rodziny, a także sami nie wykonujmy na nich żadnych prywatnych czynności.

Powinniśmy korzystać z połączenia VPN. Przesyłane dane są wówczas naprawdę odpowiednio zabezpieczone i szyfrowane, a ryzyko ich wycieku jest zminimalizowane.

Punkt trzeci, to odpowiednio zabezpieczony domowy router wi-fi. Często nie zwracamy na to zbytniej uwagi, a słabe lub niezmienione domyślne hasło, zdefiniowane jeszcze przez producenta routera, ułatwia dostęp do urządzenia i naszej domowej sieci niepowołanym osobom. Zabezpieczmy więc sieć silnym hasłem .

Podczas home office ważne jest, abyśmy upewnili się, że osoby postronne nie mają wglądu w treści wyświetlane na ekranie. Zadbajmy więc o odpowiednie ustawienie monitora.

Nie prowadźmy służbowych rozmów telefonicznych, wideokonferencji przy innych oraz w miejscach narażonych na brak poufności wymienianych informacji.

Zwróćmy także uwagę na postępowanie z przetwarzanymi przez nas danymi i dokumentami w formie papierowej. Nie powinniśmy pobierać kopii dokumentów na urządzenia zewnętrzne, prywatne pendrivy i przenosić ich na inne komputery czy też wysyłać je na nieautoryzowane adresy email. Drukowane dokumenty powinniśmy przechowywać w miejscu niedostępnym dla innych lub zamkniętym na klucz. 

Nie ważne czy pracujemy w małej firmie czy dużej konkurencji. Bezpieczna praca zdalna jest priorytetem. Powinna być jasno określona w polityce przedsiębiorstwa, a my dbajmy o nią ze szczególną uwagą.