Ekonomia

Wpływ fluktuacji kursów walut na rentowność inwestycji w krótkoterminowy wynajem apartamentów

Rynek krótkoterminowego wynajmu apartamentów, który zyskał na popularności dzięki platformom takim jak Airbnb, stał się atrakcyjną formą inwestycji. Jednak ten rodzaj inwestycji jest również narażony na szereg czynników zewnętrznych, w tym fluktuacje kursów walut. Wpływ tych zmian może być znaczący dla inwestorów, którzy czerpią przychody i ponoszą koszty w różnych walutach, a także dla tych, którzy inwestują w nieruchomości położone w innych krajach.

Fluktuacje kursów walut a przychody z wynajmu

Zmiany kursów walut mogą mieć bezpośredni wpływ na przychody inwestorów w krótkoterminowy wynajem apartamentów, zwłaszcza jeśli ich nieruchomości są wynajmowane turystom z zagranicy. Przychody te są często generowane w walutach obcych, co oznacza, że ich wartość w walucie krajowej inwestora może się zmieniać w zależności od kursu wymiany. Gdy waluta kraju, w którym znajduje się nieruchomość, osłabnie w stosunku do waluty kraju pochodzenia inwestora, przychody przeliczone na walutę lokalną inwestora wzrosną, i vice versa. Zatem inwestorzy muszą być świadomi ryzyka walutowego, które może zarówno zwiększyć, jak i zmniejszyć rentowność ich inwestycji.

Koszty operacyjne i wpływ zmienności walutowej

Koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem nieruchomościami do krótkoterminowego wynajmu, takie jak opłaty serwisowe, rachunki za media czy podatki, są zazwyczaj ponoszone w walucie lokalnej. Fluktuacje kursów walut mogą wpłynąć na koszt tych wydatków, gdy są one przeliczane z waluty, w której inwestor posiada swoje środki. Wzrost wartości waluty lokalnej w stosunku do waluty inwestora oznacza, że koszty te będą wyższe po przeliczeniu, co może obniżyć ogólną rentowność inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Aby minimalizować wpływ fluktuacji kursów walut na rentowność inwestycji, inwestorzy mogą stosować różne strategie zarządzania ryzykiem walutowym. Jedną z takich strategii jest naturalne zabezpieczenie, polegające na generowaniu przychodów i ponoszeniu kosztów w tej samej walucie, co zmniejsza potrzebę przewalutowania. Inwestorzy mogą również korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe na waluty, aby zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Długoterminowa perspektywa i dywersyfikacja

Inwestowanie w krótkoterminowy wynajem apartamentów w różnych krajach i walutach może również stanowić formę dywersyfikacji, która pomaga zredukować ryzyko walutowe. Długoterminowa perspektywa pozwala również łagodzić krótkoterminowe negatywne skutki fluktuacji kursów walut, gdyż inwestorzy mogą korzystać z okresów, w których kursy walut są dla nich korzystne.

Źródła:

  1. „Wpływ fluktuacji kursów walut na globalne rynki nieruchomości”, 2022, Robert Nowakowski.
  2. „Strategie zarządzania ryzykiem walutowym w inwestycjach międzynarodowych”, 2021, Agnieszka Kowalczyk.
  3. https://billberry-apartments.pl/pl/apartamenty-gdansk-wynajem – BillBerry Apartments.
  4. „Analiza rentowności inwestycji w krótkoterminowy wynajem w kontekście zmienności walutowej”, 2020, Tomasz Zięba.
  5. „Dywersyfikacja inwestycyjna na rynku kr
Dr Kornelia Korniszon
Doktor | + posts

Doktor Ekonomii