Kantor wymiany biblijnych walut

Pieniądze szczęścia nie dają. Jednak znajomość kursu wymiany złotówki na euro i dolara pomaga na przykład taniej zaplanować podróż w dalekie kraje. A jak to jest z wyprawą w świat Biblii?

Otwarcie mojego kantora zawdzięczam Mateuszowi Celnikowi, który pozostawił najwięcej wzmianek o monetach i walutach z czasów Jezusa.

Dla  orientacji w mnogości walut biblijnych, dokonamy ich wymiany na… złotówki. Zacznijmy od ustalenie kursu denara, płaconego jako wynagrodzenie za jeden dzień pracy siły niefachowej. Przyjmijmy, że odpowiada to pojęciu „płacy minimalnej”, która w Polsce, w roku 2009, wynosi 1276 zł (brutto). Przy 40-godzinnym tygodniu pracy, stawka godzinna wynosi ok. 8 zł. Dzień pracy, jak dowiadujemy się z „Przypowieści o robotnikach w winnicy” (Łk 20, 1-16) trwał 12 godzin. Nasz biblijny robotnik, mógłby więc zarobić 96 zł. Przyjmijmy, jednak, zważywszy na hojność pracodawcy, że zaokrąglono jego wypłatę do 100 zł.

Z pomocą tabeli załączonej poniżej możemy zabrać się do lektury biblijnej.

Przypowieść o talentach (Mt 25, 14-30) mówi o biblijnym milionerze. Dał on jednemu słudze 3 miliony (5 talentów), drugiemu 1 milion (2 talenty) a trzeciemu pół miliona. Warto zaryzykować – zachęca ta opowieść. Obok bogaczy, ewangelicznego życia nauczają ubodzy: wdowa (Mk 12, 42), która wahała się zapewne czy wrzucić jeden czy też dwa pieniążki do skarbony, wyzbyła się „całego swego mienia”, którego wartość wynosiła ledwie 1,56 zł!

Św. Piotr, jako wędkarz, mógłby długo się chwalić, jak dobrze „brała ryba”, skoro premią za połów była moneta (stater) o wartości 400 zł, gdyby nie fakt, że zarzucił wędkę na słowo Jezusa, a zysk poszedł na opłatę podatku świątynnego za dwie osoby (Mt 17, 27). Według zasad, określonych w Księdze Wyjścia (30, 11-16), każdy dorosły mężczyzna miał płacić pół sykla rocznie na potrzeby świątyni. W czasach Jezusa, podatek ten płacono przed Paschą. Stąd też na „dziedzińcu pogan”, dla obsługi pielgrzymów stały liczne „kantory wymiany walut”. Ponieważ ich właściciele brali aż 8% prowizji i przez dotykanie pogańskich walut i obracanie nimi uważani byli za gorszycieli, chociaż wykonywali akceptowane powszechnie usługi. Może więc wypędzenie „cinkciarzy” (J 12, 13-15), oprócz symbolicznego znaku oczyszczenia świątyni, było karą za zwykłe zdzierstwo?

Tragiczny akt zdrady Judasza (Mt 27, 1-5) ma wymierną cenę. Pozyskane 30 srebrników to ok. 12 000 zł. Czy było warto?
 

Moneta /Objaśnienie / Wartość PLN

 • As – assarius, moneta z brązu, równa 4 qudransom: Mt 10, 29 i Łk 12, 6. – 6,25
 • Derejk – (bita przez króla Dariusza I, stąd nazwa), moneta perska, równowartość greckiego startera: Ezd 8, 27, 1 Krn 29,7. – 400
 • Denar – moneta srebrna, ekwiwalent 16 asów (1/4 tetradrachmy albo 1/100 miny). Dniówka niewykwalifikowanego robotnika w czasach Jezusa wynosiła 1 denar: Mt 18, 28; 20,2; 22, 19). – 100
 • Drachma – moneta grecka, ekwiwalent rzymskiego denara (Tb 5, 15; Łk 15, 8-9). – 100
 • Dwudrachma – 2 drachmy – 200
 • Lepton – najmniejsza jednostka monetarna w Nowym Testamencie, początkowo grecka, przyjęta przez Rzymian, o wartości 0.5 kwadransa (Mk 12, 42); Łk 12, 59). – 0,78
 • Mina – odpowiednik wagowy 50 sykli albo 100 drachm (Ne 7, 71 – 72 i Łk 19, 11-27). – 10000
 • Quadrans – 0.25 asa (Mt 5, 26; Mk 12-42). – 1,56
 • Srebrnik – 4 denary/drachmy – 400
 • Stater / Sykiel (szekiel) – odpowiednik 4 drachm (tetradrachmy – Mt 17, 27). Podstawowa hebrajska jednostka wagowa, jako moneta odpowiada 1 starterowi – 400
 • Talent – największa jednostka wagi, 3 600 sykli, jako jednostka monetarna odpowiada 6 000 drachmom. – 600 000

Za Mateuszem Celnikiem spisał,
O. Qchmistrz J
 
P.S.
Polecam: M.D. Coogan, Monety, „Słownik wiedzy biblijnej”, Warszawa 1996, 530-531.
Tamże, Zmieniający pieniądze,  824-825.
PPS.
Waluta watykańska... „Bóg zapłać”:)

Komentarze: 1 / Skomentuj wpis

Bardzo pouczające, inspirujące. Daje mi to o wiele lepsze rozumienie Pisma Świętego.
Dziękuję serdecznie. Szczególnie interesujące przeliczenie na złotówki.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże.

Please register or login to post a comment.
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
  // Code is indented text
  is_easy() to_remember();