III PKS

2 czerwca br. o godz. 10:00 na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK (ul. Fredry 6/8, Toruń) rozpocznie się III Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt.:”Pedagogu zaplanuj swoją podróż - wybierz alternatywę dla siebie”.

Konferencja skierowana jest do studentów pedagogiki. Jej celem jest poszukiwanie alternatywnych aktywności zawodowych dla absolwenta z wykształceniem pedagogicznym. Studenci przedstawią własne propozycje, zapraszając tym samym do wspólnej dyskusji nad możliwościami pedagoga na rynku pracy oraz przybliżając charakter pracy doradcy zawodowego, mediatora, trenera oraz animatora.

Praca pedagoga, nierozerwalnie związana z kontaktami z ludźmi, wymaga dostosowania warsztatu pracy do odpowiedniej grupy społecznej, wiekowej oraz do indywidualnych odbiorców. Drugą część konferencji stanowić będą warsztaty, podczas których zostaną zaprezentowane metody i techniki pracy z osobami dorosłymi o różnych profilach zainteresowań, odmiennych oczekiwaniach oraz zróżnicowanych doświadczeniach życiowych.

Uwaga! Chętni do udziału w warsztatach proszeni są o wypełnienie formularza: http://www.pks.umk.pl/rejestracje.html

więcej informacji na stronie: http://www.pks.umk.pl/

podaj-dalej.info
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();