Dla autorów

FAQ - Baza tekstów (Baśka)

Zalogowani użytkownicy mają możliwość dodania materiałów bezpośrednio przez stronę www! Nie masz jeszcze swojego konta? Zarejestruj się!

Co to takiego?
Dlaczego wprowadziliśmy coś takiego?
Czy mimo to mogę wysłać tekst w tradycyjnej formie?
Jak mam wyedytować swój tekst?
Mam zdjęcia/grafiki do tekstu. Jak je dodać?
Jak wy­glą­da prze­pływ ma­te­ria­łów?
Dla­cze­go nie widzę nie­któ­rych tek­stów?
Dla­cze­go nie mogę edy­to­wać swo­ich tek­stów na wszyst­kich eta­pach prze­pły­wu ma­te­ria­łów?
Do czego służy prio­ry­tet?
Co to jest re­vi­sion in­for­ma­tion?
Za po­mo­cą ja­kich na­rzę­dzi zo­sta­ła zbu­do­wa­na Baśka?
Co się dzie­je z tek­sta­mi, które prze­zna­czo­ne są do pu­bli­ka­cji?

Co to takiego?

Baza tekstów (Baśka) jest systemem przepływu materiałów (artykułów) w redakcji. Jej powstanie zainspirowane zostało podobnymi rozwiązaniami obecnymi w profesjonalnych redakcjach. Ma ona na celu ułatwienie zarządzaniem tekstów, ich przygotowaniem do druku oraz publikacją jednocześnie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Dlaczego wprowadziliśmy coś takiego?

Tradycyjny przepływ materiałów w piśmie opiera się na poczcie elektronicznej. Niestety, rozwiązanie to ma m.in. następujące wady:

 • Niektórzy autorzy lubią szlifować swoje teksty, w związku z czym przesyłają ciągle ich nowe wersje. W trakcie kompletowania materiałów do składu może się więc wydarzyć taka sytuacja, że Korekta/Składacz się pomyli i do publikacji pójdzie niewłaściwa wersja
 • Problemy są również z nazwami plików - bardzo często zdarzają się sytuacje gdy artykuł jest nazwany poprostu “bez tytułu” lub/i co gorsza jest niepodpisany. Łatwo wtedy o tzw. chochliki drukarskie.
 • uciążliwa konwersja formatów plików i ich nazw (pozbywanie się polskich literek z nazw, konwersja doc->odt itp.)

Czy mimo to mogę wysłać tekst w tradycyjnej formie?

Przykro nam, ale ta forma przesyłania tekstów jest niedostępna. Wprowadzenie takiego tekstu do bazy wymaga i tak rejestracji użytkownika, gdyż w naszym systemie autorzy i użytkownicy to te same osoby. Rejestracja jest oczywiście darmowa i Uzytkownik ma pełną kontrolę nad informacjami, które zamieszcza na naszej stronie. Podczas rejestracji wymagamy jedynie podania aktualnego adresu email, gdyż za jego pomocą odbywa się komunikacja między redakcją a autorem tekstu (również powiadomienia dotyczącego samego tekstu).

Jak mam wyedytować swój tekst?

To proste. Po zalogowaniu się należy kliknąć “Dodaj tekst” a następnie wybrać artykuł. Należy wypełnić pola “Tytuł” oraz “Treść”, a na końcu wybrać kategorie (tagi), w których chcemy nasz tekst umieścić. Co jest zawarte w poszczególnych polach?

 • Tytuł - tytuł naszego tekstu (w miarę krótki)
 • Treść - treść naszego tekstu, włącznie z leadem.

Aktualnie nie jest dostępny żaden edytor typu Word, dlatego, iż dla Administratorów żaden edytor nie spełniał odpowiednich wymagań. Używamy za to składni Markdown, http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax

Uwaga! Przy przeklejaniu tekstu z Worda czy z OOWritera itp. może się zgubić podział na akapity. W celu odzyskania akapitów nie należy wprowadzać tabulatorów itp. (a już na pewno nie spacji). Stosujcie za to następującą, prostą i czytelną konwencję: W miejscu gdzie rozpoczyna się akapit wstawcie enterem pustą linię. Nie stosujemy wcięć akapitowych w formularzu wprowadzania/edytowania tekstu, gdyż takie formatowanie jest wykonywane automatycznie przy pomocy stylów CSS (dla www) i odpowiednich styli Scribusa.

W przypadku śródtytułów nie trzeba zostawiać pustej linii pod tekstem.

Należy dodawać kategorie do tekstu (u dołu pola wprowadzania treści jest pole “Czytelnia”, które dopełnia kategorię po wpisaniu pierwszych liter, o ile już taka kategoria istnieje).

Mam zdjęcia/grafiki do tekstu. Jak je dodać?

Za pomocą pola “Zdjęcie do artykułu”. Ze względu na ograniczone miejsce na serwerze, musimy skalować obrazki oraz są wprowadzone ograniczenia dla załączników. Jeśli tekst będzie przygotowywany do publikacji na łamach naszego Pisma, Składacze będą się kontaktować z Autorem tekstu w celu otrzymania grafik i zdjęć w pełnych rozdzielczościach.

Jak wygląda przepływ materiałów?

Po zapisaniu tekstu przechodzi on następujące etapy:

 • Szkic - domyślny, początkowy etap
 • Kolejka - jeśli autor uzna, że tekst jest gotowy dodaje swój tekst do kolejki. Od tego etapu autor nie ma możliwości edycji swojego tekstu
 • Do Korekty - Redaktor Naczelna decyduje o tym, które teksty nadają się do publikacji. Przesyła je do korekty. Osoby z korekty dokonują na tym etapie wszelkich poprawek językowych i mają prawo cofnąć tekst do autora (status Do poprawy) w razie wątpliwości
 • Po Korekcie - teksty są po korekcie
 • Do publikacji - Red. Naczelna przesuwa wybrane teksty do publikacji. Na tym etapie odbywa się skład numeru oraz przygotowanie techniczne tekstów pod kątem publikacji elektronicznej
 • Opublikowane - te artykuły znajdują się w Czytelni
 • Przesunięte - czasem jest tak, że nie wszystko się mieści w jednym numerze, albo z innych względów nie może być w nim opublikowane. Takie teksty czekają na następny numer
 • Do usunięcia - nie wszystkie teksty publikujemy. Te, które nie znajdą się na łamach naszego Pisma zostają zaznaczone do usunięcia.

Dlaczego nie widzę niektórych tekstów?

System przepływu materiałów jest oparty o prawa dostępu użytkowników i ich rang. Na niektórych etapach nie wszystko jest widoczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli jednak wydaje Ci się, że może być to błąd, proszę, zgłoś go przez formularz zgłaszania błędów.

Dlaczego nie mogę edytować swoich tekstów na wszystkich etapach przepływu materiałów?

Dlatego, żeby doszlifować tekst jeszcze na etapie szkicu i nie było problemu z różnymi wersjami tego samego tekstu (tak jak np. w przypadku poczty elektronicznej). Jeśli jednak wydarzy się sytuacja, że chcecie poprawić tekst (najczęściej drobna wymiana) możecie, na etapie Kolejki wycofać tekst z Kolejki do szkicu i poprawić tekst, a na dalszych etapach wprowadzić odpowiedni komentarz poprzez tradycyjny formularz wprowadzania komentarzy Komentarze zostaną usunięte wraz z publikacją tekstu!

Do czego służy priorytet?

Priorytet oznacza “ważność” tekstu. W większości wypadków teksty mają taką samą “ważność”, tzn. są poddane przepływowi w normalnym, opisanym wyżej trybie. Zdarzają się jednak takie teksty, które z różnych przyczyn muszą zostać opublikowane w nadchodzącym numerze lub na naszej stronie. Takie teksty otrzymują priorytet Wysoki.

Co to jest revision information?

To wersje danego tekstu. Za każdym razem, gdy autor edytuje dany tekst, tworzona jest jego nowa wersja, dzięki czemu można w razie czego cofnąć zmiany, które nastąpiły podczas edycji treści. Autor może wypełnić również to pole, w celu powiadomienia innych użytkowników o zmianach w tekście. Zaleca się wypełniać to pole w przypadku większych zmian w tekście, niezależnie od aktualnego statusu. Podgląd zmian oraz ew. komentarze do nich widać w zakładce “Wersje” na stronie tekstu.

Za pomocą jakich narzędzi została zbudowana Baśka?

Nasza strona działa w oparciu o Drupala. Baśka zbudowana została w oparciu o jego moduły: CCK, Views2, ViewsBulkOperations oraz Workflow. Po przebudowaniu strony znajdzie się również tutaj krótki samouczek jak zrobić coś podobnego (nie jest to wbrew pozorm trudne).

Co się dzieje z tekstami, które przeznaczone są do publikacji?

Przy pomocy skryptów Pythona lądują one w Scribusie i są składane. Aktualnie Składacze pracują nad zintegrowanym systemem zarządzania materiałami w oparciu o Drupala i Scribusa. Jeśli chcesz nam pomóc napisz do nas! Jesteśmy otwarci na współpracę, a przy okazji naprawdę można nauczyć się fajnych rzeczy!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
  // Code is indented text
  is_easy() to_remember();