Wielki Post 2004

Pierwszy, historyczny numer Podaj Dalej


Podaj Dalej ujrzało światło dzienne i wita społeczność akademicką Torunia! (...) Nakład pisemka jest skromny, ale jeżeli przeczytacie przynajmniej sam tytuł możecie nam pomóc... Nie chcemy zamykać się we własnym kręgu i deklarujemy otwartość na tematykę ogólniejszą, na współpracę z każdym, kto ma pomysły na tematy i chciałby podzielić się opinią, bolączką, poczuciem humoru i inwencją z innymi. Aktualna forma skromnego biuletynu to początek. Sami jesteśmy ciekawi, dokąd ostatecznie dojdziemy... (...) A jeśli nawet nie zdecydujesz się jeszcze na pisanie z nami i do nas, możesz współpracować przy odrobinie dobrej woli, czyli Podaj Dalej.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();