O nas

Podaj Dalej powstało z inicjatywy członków Duszpasterstwa Akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu. Pierwszy numer, w postaci pojedynczej kartki A4 złożonej na pół ukazał się wiosną 2004. Od początku swego istnienia pismo miało nie tylko charakter formacyjny, ale przede wszystkim było miejscem, gdzie studenci mogli sprawdzić i promować swoje umiejętności literackie, graficzne, fotograficzne, czy też techniczne. To tu pojawiały się recenzje pierwszych sztuk Ewy Dryglas i Łukasza Zaleskiego, tu również pojawiały się jedyne studenckie relacje z Półmaratonu św. Mikołajów.

Przez ponad trzy lata swojego istnienia Podaj Dalej istniało właściwie w formie duszpasterskiego pisma, docierającego głównie do mieszkańców osiedla Centrum. Decyzja o zmianie formy (włącznie z wymianą layoutu i znanego, pierwszego logo PD autorstwa Kasi Warpas) została podyktowana nie tyle zmianami kadrowymi, co chęcią otworzenia się „na zewnątrz” i wypełnienia niszy, jaka powstała wskutek wyspecjalizowania się innych akademickich mediów. Numer 24 („Podaj Dalej 2.0”) wprowadził na łama pisma idee Wolnej Kultury oraz stał się miejscem wymiany poglądów na tematy tabu („Pod prąd”). Od tego miejsca historia Podaj Dalej zaczęła pisać się na nowo…

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();