Za pomocą jakich narzędzi została zbudowana Baśka?

Nasza strona działa w oparciu o Drupala. Baśka zbudowana została w oparciu o jego moduły: CCK, Views2, ViewsBulkOperations oraz Workflow. Być może kiedyś znajdzie się również tutaj krótki samouczek jak zrobić coś podobnego (nie jest to wbrew pozorm trudne).

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();