Co to jest revision information?

To wersje danego tekstu. Za każdym razem, gdy autor edytuje dany tekst, tworzona jest jego nowa wersja, dzięki czemu można w razie czego cofnąć zmiany, które nastąpiły podczas edycji treści. Autor może wypełnić również to pole, w celu powiadomienia innych użytkowników o zmianach w tekście. Zaleca się wypełniać to pole w przypadku większych zmian w tekście, niezależnie od aktualnego statusu. Podgląd zmian oraz ew. komentarze do nich widać w zakładce „Wersje” na stronie tekstu.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();