Do czego służy priorytet?

Priorytet oznacza „ważność” tekstu. W większości wypadków teksty mają taką samą „ważność”, tzn. są poddane przepływowi w normalnym, opisanym wyżej trybie. Zdarzają się jednak takie teksty, które z różnych przyczyn muszą zostać opublikowane w nadchodzącym numerze lub na naszej stronie. Takie teksty otrzymują priorytet Wysoki.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();