Dlaczego nie mogę edytować swoich tekstów na wszystkich etapach przepływu materiałów?

Dlatego, żeby doszlifować tekst jeszcze na etapie szkicu i nie było problemu z różnymi wersjami tego samego tekstu (tak jak np. w przypadku poczty elektronicznej). Jeśli jednak wydarzy się sytuacja, że chcecie poprawić tekst (najczęściej drobna wymiana) możecie, na etapie Kolejki wycofać tekst z Kolejki do szkicu i poprawić tekst, a na dalszych etapach wprowadzić odpowiedni komentarz poprzez tradycyjny formularz wprowadzania komentarzy Komentarze zostaną usunięte wraz z publikacją tekstu!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();