Jak wygląda przepływ materiałów?

Po zapisaniu tekstu przechodzi on następujące etapy:

 • Szkic — domyślny, początkowy etap
 • Kolejka — jeśli autor uzna, że tekst jest gotowy dodaje swój tekst do kolejki. Od tego etapu autor nie ma możliwości edycji swojego tekstu
 • Do Korekty — Redaktor Naczelna decyduje o tym, które teksty nadają się do publikacji. Przesyła je do korekty. Osoby z korekty dokonują na tym etapie wszelkich poprawek językowych i mają prawo cofnąć tekst do autora (status Do poprawy) w razie wątpliwości
 • Po Korekcie — teksty są po korekcie
 • Do publikacji — Red. Naczelna przesuwa wybrane teksty do publikacji. Na tym etapie odbywa się skład numeru oraz przygotowanie techniczne tekstów pod kątem publikacji elektronicznej
 • Opublikowane — te artykuły znajdują się w Czytelni
 • Przesunięte — czasem jest tak, że nie wszystko się mieści w jednym numerze, albo z innych względów nie może być w nim opublikowane. Takie teksty czekają na następny numer
 • Do usunięcia — nie wszystkie teksty publikujemy. Te, które nie znajdą się na łamach naszego Pisma zostają zaznaczone do usunięcia.
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
  // Code is indented text
  is_easy() to_remember();