Jakich zasad należy przestrzegać podczas edycji tekstu?

Oto kilka zasad, które staramy się konsekwentnie stosować:

  • Jako myślnik stosujemy półpauzę — wstawiamy ją za pomocą dwóch minusów obok siebie —.
  • Nie stosujemy kursywy w tekście. Zamiast niej należy użyć cudzysłowów. Cudzysłów otwierający tworzymy za pomocą dwóch przecinków obok siebie „. Cudzysłów zamykający za pomocą dwóch apostrofów”.
  • Czasem można coś wyróżnić za pomocą pogrubienia. Tekst pogrubiony wprowadzamy następująco: **tekst**.
  • Lead artykułu oznaczamy trzema ###, np. ###To jest bardzo krótki lead.###.
  • Śródtytuły oznaczamy czterema ####, np. ####Śródtytuł. Po śródtytule nie zostawiamy pustej linii.
  • Akapity rozdzielamy od siebie pustą linią.
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();