Czy mogę wysłać tekst w tradycyjnej formie?

Przykro nam, ale ta forma przesyłania tekstów jest niedostępna. Wprowadzenie takiego tekstu do bazy wymaga i tak rejestracji użytkownika, gdyż w naszym systemie autorzy i użytkownicy to te same osoby. Rejestracja jest oczywiście darmowa i Użytkownik ma pełną kontrolę nad informacjami, które zamieszcza na naszej stronie. Podczas rejestracji wymagamy jedynie podania aktualnego adresu email, gdyż za jego pomocą odbywa się komunikacja między redakcją a autorem tekstu (również powiadomienia dotyczącego samego tekstu).

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();