Przyczyny powstania Baśki

Tradycyjny przepływ materiałów w piśmie opiera się na poczcie elektronicznej. Niestety, rozwiązanie to ma m.in. następujące wady:

  • Niektórzy autorzy lubią szlifować swoje teksty, w związku z czym przesyłają ciągle ich nowe wersje. W trakcie kompletowania materiałów do składu może się więc wydarzyć taka sytuacja, że Korekta/Składacz się pomyli i do publikacji pójdzie niewłaściwa wersja
  • Problemy są również z nazwami plików — bardzo często zdarzają się sytuacje gdy artykuł jest nazwany poprostu „bez tytułu” lub/i co gorsza jest niepodpisany. Łatwo wtedy o tzw. chochliki drukarskie.
  • Uciążliwa konwersja formatów plików i ich nazw (pozbywanie się polskich literek z nazw, konwersja doc->odt itp.)
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();