Autorytety

Zapraszamy do lektury nowego nr 36 Podaj Dalej, który ukaże się 21.03.2010. Rozprowadzany będzie po Mszach Św. w kościele pw. Ducha Św., w akademikach i na wydziałach.

W numerze m.in.:

Dzisiejsi młodzi, dzisiejsi my. Co tak naprawdę jest dla nas ważne? Ciuchy, samochody? Na pewno nie dla wszystkich, jednak poglądy na temat wartości mamy bardzo zróżnicowane.

Czy w dobie komputerów, Internetu i telefonów komórkowych możemy w ogóle mówić o autorytetach?

Łacińskie pochodzenie słowa autorytet „auctoritas” oznacza „ważność”, „radę”, „powagę moralną”, a nawet „wpływową osobę”. Skłonni jesteśmy skierować się ku temu, iż autorytetem winien być ktoś, kogo postawa moralna jest nienaganna. Rzeczywistość jednak potrafi być brutalna i często pokazuje, że autorytet to puste słowo. Jeszcze większe wątpliwości budzi w nas łączenie tego terminu z polityką. Bo czy w tej sferze mamy jakieś godne naśladowania autorytety? Czy w świecie, od którego zwykły szary obywatel chciałby się trzymać jak najdalej, istnieje jednostka mogąca poszczycić się nieskazitelnym charakterem i życiorysem, który mogłyby podziwiać miliony?

Każdy z nas błądzi. Pytanie tylko, na ile i jak nasze błądzenie możemy rozpatrywać w kategoriach zysku i straty lub dobra i zła? Na ile wiara w słuszność tego, co robię, jest właściwa? I gdzie zaciera się granica między rozsądkiem a ślepotą?

Wydawać by się mogło, że współczesny człowiek w swoich wyborach kieruje się racjonalnymi pobudkami. Chłodna kalkulacja powinna warunkować przede wszystkim wybory natury ekonomicznej. Nie zawsze jednak się tak dzieje… A zatem, co determinuje nasze wybory?

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();