Kim jest Baśka?

Baza tekstów (Baśka) jest systemem przepływu materiałów (artykułów) w redakcji. Jej powstanie zainspirowane zostało podobnymi rozwiązaniami obecnymi w profesjonalnych redakcjach. Ma ona na celu ułatwienie zarządzaniem tekstów, ich przygotowaniem do druku oraz publikacją jednocześnie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Porcję wstydu proszę

Co to jest wstyd? I czy to wstyd się wstydzić? Czy jego brak ułatwia nam, czy utrudnia osiągnięcie celu? Czy nasze współczesne pojmowanie wstydu nie mija się z jego pierwotnym znaczeniem? I jak może się on okazać pomocny w trudnych życiowych sytuacjach?

Morderstwo egzystencjalne

Tomasz Piątek „Morderstwo w La Scali”, W.A.B. 2009

Bezwstydnik

Czy bezwstydnik (phallus impudicus) to odmiana muchomora sromotnikowego, potocznie nazywana również sromotnikiem bezwstydnym i występująca w zacienionych, gorących i wilgotnych środowiskach? Czy też bezwstydnik to, potocznie, człowiek pozbawiony wstydu, libertyn, rozpustnik, hulaka?

Skażeni PRL-em

O urodzonych po 80. roku można mówić wiele. Śledząc jednak, choćby tylko pobieżnie, ostatnie wydarzenia, parafrazując nieco słowa warszawskiego rapera Pezeta, można stwierdzić, że jest to pierwsze wolne pokolenie skażone PRL-em.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();