Często zadawane pytania

Baśka

Baza tekstów (Baśka) jest systemem przepływu materiałów (artykułów) w redakcji. Jej powstanie zainspirowane zostało podobnymi rozwiązaniami obecnymi w profesjonalnych redakcjach. Ma ona na celu ułatwienie zarządzaniem tekstów, ich przygotowaniem do druku oraz publikacją jednocześnie w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Tradycyjny przepływ materiałów w piśmie opiera się na poczcie elektronicznej. Niestety, rozwiązanie to ma m.in. następujące wady:

 • Niektórzy autorzy lubią szlifować swoje teksty, w związku z czym przesyłają ciągle ich nowe wersje. W trakcie kompletowania materiałów do składu może się więc wydarzyć taka sytuacja, że Korekta/Składacz się pomyli i do publikacji pójdzie niewłaściwa wersja
 • Problemy są również z nazwami plików — bardzo często zdarzają się sytuacje gdy artykuł jest nazwany poprostu „bez tytułu” lub/i co gorsza jest niepodpisany. Łatwo wtedy o tzw. chochliki drukarskie.
 • Uciążliwa konwersja formatów plików i ich nazw (pozbywanie się polskich literek z nazw, konwersja doc->odt itp.)

Nasza strona działa w oparciu o Drupala. Baśka zbudowana została w oparciu o jego moduły: CCK, Views2, ViewsBulkOperations oraz Workflow. Być może kiedyś znajdzie się również tutaj krótki samouczek jak zrobić coś podobnego (nie jest to wbrew pozorm trudne).

Przepływ materiałów

Po zapisaniu tekstu przechodzi on następujące etapy:

 • Szkic — domyślny, początkowy etap
 • Kolejka — jeśli autor uzna, że tekst jest gotowy dodaje swój tekst do kolejki. Od tego etapu autor nie ma możliwości edycji swojego tekstu
 • Do Korekty — Redaktor Naczelna decyduje o tym, które teksty nadają się do publikacji. Przesyła je do korekty. Osoby z korekty dokonują na tym etapie wszelkich poprawek językowych i mają prawo cofnąć tekst do autora (status Do poprawy) w razie wątpliwości
 • Po Korekcie — teksty są po korekcie
 • Do publikacji — Red. Naczelna przesuwa wybrane teksty do publikacji. Na tym etapie odbywa się skład numeru oraz przygotowanie techniczne tekstów pod kątem publikacji elektronicznej
 • Opublikowane — te artykuły znajdują się w Czytelni
 • Przesunięte — czasem jest tak, że nie wszystko się mieści w jednym numerze, albo z innych względów nie może być w nim opublikowane. Takie teksty czekają na następny numer
 • Do usunięcia — nie wszystkie teksty publikujemy. Te, które nie znajdą się na łamach naszego Pisma zostają zaznaczone do usunięcia.

System przepływu materiałów jest oparty o prawa dostępu użytkowników i ich rang. Na niektórych etapach nie wszystko jest widoczne dla wszystkich użytkowników. Jeśli jednak wydaje Ci się, że może być to błąd, proszę, zgłoś go Administratorom.

Dlatego, żeby doszlifować tekst jeszcze na etapie szkicu i nie było problemu z różnymi wersjami tego samego tekstu (tak jak np. w przypadku poczty elektronicznej). Jeśli jednak wydarzy się sytuacja, że chcecie poprawić tekst (najczęściej drobna wymiana) możecie, na etapie Kolejki wycofać tekst z Kolejki do szkicu i poprawić tekst, a na dalszych etapach wprowadzić odpowiedni komentarz poprzez tradycyjny formularz wprowadzania komentarzy Komentarze zostaną usunięte wraz z publikacją tekstu!

Priorytet oznacza „ważność” tekstu. W większości wypadków teksty mają taką samą „ważność”, tzn. są poddane przepływowi w normalnym, opisanym wyżej trybie. Zdarzają się jednak takie teksty, które z różnych przyczyn muszą zostać opublikowane w nadchodzącym numerze lub na naszej stronie. Takie teksty otrzymują priorytet Wysoki.

Przy pomocy skryptów Pythona lądują one w Scribusie i są składane. Aktualnie Składacze pracują nad zintegrowanym systemem zarządzania materiałami w oparciu o Drupala i Scribusa. Jeśli chcesz nam pomóc napisz do nas! Jesteśmy otwarci na współpracę, a przy okazji naprawdę można nauczyć się fajnych rzeczy!

Teksty

Przykro nam, ale ta forma przesyłania tekstów jest niedostępna. Wprowadzenie takiego tekstu do bazy wymaga i tak rejestracji użytkownika, gdyż w naszym systemie autorzy i użytkownicy to te same osoby. Rejestracja jest oczywiście darmowa i Użytkownik ma pełną kontrolę nad informacjami, które zamieszcza na naszej stronie. Podczas rejestracji wymagamy jedynie podania aktualnego adresu email, gdyż za jego pomocą odbywa się komunikacja między redakcją a autorem tekstu (również powiadomienia dotyczącego samego tekstu).

To proste. Po zalogowaniu się należy kliknąć „Dodaj tekst” a następnie wybrać artykuł. Należy wypełnić pola „Tytuł” oraz „Treść”, a na końcu wybrać kategorie (tagi), w których chcemy nasz tekst umieścić. Co jest zawarte w poszczególnych polach?

 • Tytuł — tytuł naszego tekstu (w miarę krótki)
 • Treść — treść naszego tekstu, włącznie z leadem.

Aktualnie nie jest dostępny żaden edytor typu Word, dlatego, iż dla Administratorów żaden edytor nie spełniał odpowiednich wymagań. Używamy za to składni Markdown

Oto kilka zasad, które staramy się konsekwentnie stosować:

 • Jako myślnik stosujemy półpauzę — wstawiamy ją za pomocą dwóch minusów obok siebie —.
 • Nie stosujemy kursywy w tekście. Zamiast niej należy użyć cudzysłowów. Cudzysłów otwierający tworzymy za pomocą dwóch przecinków obok siebie „. Cudzysłów zamykający za pomocą dwóch apostrofów”.
 • Czasem można coś wyróżnić za pomocą pogrubienia. Tekst pogrubiony wprowadzamy następująco: **tekst**.
 • Lead artykułu oznaczamy trzema ###, np. ###To jest bardzo krótki lead.###.
 • Śródtytuły oznaczamy czterema ####, np. ####Śródtytuł. Po śródtytule nie zostawiamy pustej linii.
 • Akapity rozdzielamy od siebie pustą linią.

Za pomocą pola „Zdjęcie do artykułu”. Ze względu na ograniczone miejsce na serwerze, musimy skalować obrazki oraz są wprowadzone ograniczenia dla załączników. Jeśli tekst będzie przygotowywany do publikacji na łamach naszego Pisma, Składacze będą się kontaktować z Autorem tekstu w celu otrzymania grafik i zdjęć w pełnych rozdzielczościach.

To wersje danego tekstu. Za każdym razem, gdy autor edytuje dany tekst, tworzona jest jego nowa wersja, dzięki czemu można w razie czego cofnąć zmiany, które nastąpiły podczas edycji treści. Autor może wypełnić również to pole, w celu powiadomienia innych użytkowników o zmianach w tekście. Zaleca się wypełniać to pole w przypadku większych zmian w tekście, niezależnie od aktualnego statusu. Podgląd zmian oraz ew. komentarze do nich widać w zakładce „Wersje” na stronie tekstu.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
  // Code is indented text
  is_easy() to_remember();