Wywiad z kombatantem (Teatrzyk pokolenie mp3)

Publicysta „Podaj Dalej”
Wczoraj, w rocznicę odzyskania niepodległości obchodził Pan 90-tą rocznicę urodzin. Co oznacza dla Pana niepodległość?

Kombatant (flegmatycznie, po chwili namysłu, z lekkim rozmarzeniem i tęsknotą za dawnymi czasami)
No, najbardziej to lubię niepodległe. Ale podległe (chichot zadowolenia) też były miłe.

Publicysta „Podaj Dalej” (lekko zbity z tropu)
Hmm... ale niepodległość?

Kombatant (znów po chwili namysłu)
Ech... Tuż po wojnie i potem, to się działo...

Publicysta „Podaj Dalej”
Co się działo? Rozumiem, że walczył Pan o niepodległość?

Kombatant (rozmarzony)
Ewka, córka ubecka, sekretarzowa z krośnieńskiego, ministrówna! Już tylko jej imię pamiętam – jak kwiat – Róża... Ech, co to za lata były...

Publicysta „Podaj Dalej” (poirytowany)
Domyślam się, że to ważne dla Pana postacie, ale mieliśmy rozmawiać o niepodległości. Czy miał Pan swój wkład w jej tworzenie, odzyskanie?

Kombatant (oburzony)
Panie, panie kochany! Ja za dochód z tych wszystkich zarwanych nocy chodziłem na mecze hokeja...

Publicysta „Podaj Dalej” (jeszcze bardziej poirytowany i dodatkowo zgorszony wtrąca)
… na mecze hokeja???

Kombatant (kontynuuje, nagle wyraźnie ożywiony)
… tak na mecze hokeja naszych z Ruskimi. I jak w siedemdziesiątym szóstym wygraliśmy z nimi 6 do 4-ech to im takiego o (pokazuje takiego o) pokazałem.

(Publicyście „Podaj Dalej” opada szczęka, na scenie opada Kurtyna, w ramach WOS-u dzieci zaczynają pobierać lekcje gry w hokeja, a Lew Starowicz pisze rozprawę pt: „Życie seksualne kibiców a sprawa polska”)

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();