wymyślają

to ludzie wymyślają daty,
wymyślają rocznice
wydaje im się, że dzień będzie inny
im głośniej szumią, tym ciszej wychodzą,
by stwierdzić po raz kolejny,
że po długim przed nadchodzi krótkie po

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();