WSzklane Wojny

Epizod VI - Nowa nadzieja

Odkąd w 1978 r., dzięki staraniom prof. Edwardsa, przyszła na świat Louise Brown, a niespełna 10 lat później zespół prof. Szamatowicza dokonał skutecznego zapłodnienia in vitro w Białymstoku, bioetyka stanęła na głowie. Gwoli ścisłości, ów ostatni zwraca uwagę na to, że mówienie o dzieciach z probówki jest błędne, ponieważ komórki rozrodcze są łączone pod mikroskopem i jak najszybciej lokowane w macicy. Nie zmienia to jednak wagi problemu i zawirowań z nim związanych. Ale dla wielu to nowa nadzieja.

Epizod V - Watykan kontratakuje

Już zaczął to czynić na poważnie, publikując instrukcję „Donum vitae” z 22.02.1987, a ostatnio za pomocą instrukcji „Dignitas personae” z 12.12.2008, gdzie stwierdza się, iż „kriokonserwację owocytów w celu sztucznego przekazywania życia należy uznać za moralnie nie do przyjęcia” oraz to, że „z punktu widzenia etycznego redukcja embrionów jest zamierzoną aborcją selektywną. Jest to bowiem rozmyślne i bezpośrednie zniszczenie jednej lub wielu niewinnych istot ludzkich w początkowej fazie ich istnienia, i jako takie stanowi zawsze poważny nieporządek moralny”. Jeśli te zdania nie zrobiły na Tobie wrażenia, to informacja, że „Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego kontekstu aktu małżeńskiego: przekazywanie ludzkiego życia jest aktem osobistym mężczyzny i kobiety jako pary, nie dopuszczającym żadnego rodzaju zastępczego działania”, to już prawdopodobnie pikuś. Nawiasem mówiąc, polecam lekturę całości zarówno dla tych, którzy są „za” oraz tych, co są „nawet przeciw”, niezależnie w kogo/co wierzą.

PS. Podczas wizyty w Hiszpanii papież poruszył również temat szacunku dla życia ludzkiego, mówiąc, iż „nowe osiągnięcia technologiczne w dziedzinie medycyny” nie mogą być „osiągane kosztem poszanowania życia i godności człowieka [...]”. Trawestując Piłata, pewnie niejeden zapyta: a cóż to jest godność?

Epizod IV - Powrót W Szkle

Temat in vitro wraca jak bumerang. Przetacza się jak jednostki pancerne na odsiecz oblężonej Warszawie w grudniu 1981 r. I jest to problem, gdy kobieta i mężczyzna nie mogą mieć dzieci. I za dobre i szlachetne można uznać to, że nauka, wykorzystując swój potencjał, chce im pomóc w osiągnięciu celu. I oni mobilizują się emocjonalnie, fizycznie i finansowo, często narażając się na niepowodzenie. A tu, nie dość, że państwo nie refunduje im tego zabiegu, to jeszcze księża wygrażają, i co niektórzy ekskomuniką grożą. Dobrze, że prezydent Komorowski, jako głowa wielodzietnej rodziny, powiedział w Grudziądzu, że się anatemy nie boi, bo to nie średniowiecze. Panie Prezydencie - dziękujemy za dodanie kurażu.

Zamiast podsumowania

Czy w temacie „WSzklanych Wojen” chodzi faktycznie o walkę w imię powstania nowego życia? Podkreślam - nowego życia, a nie obiektu, na który mają być nakierowane li i jedynie emocje, pragnienia, ambicje rodziców. A jeśli nowy człowiek nie może powstać z takich czy innych przyczyn, to czy nie warto spojrzeć dookoła i spróbować pomyśleć, że skoro nie można wzbudzić nowego życia, to może jest sposobność do pomocy temu istniejącemu? Zdaję sobie sprawę, że patrząc lokalnie, brak perspektyw na potomstwo często jest dramatem. Ale zapytam w ujęciu globalnym: czy jest to ludzkie wydawać tysiące złotych, żeby powstało jedno dziecko, a przejść obojętnie wobec tych, które nie mają co jeść?

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();