What is a patriot like?

Jak podaje „Longman Dictionary of English Language and Culture” (Słownik kultury i języka angielskiego) a patriot is „someone who loves and is willing to defend their country”. (Patriota to „ktoś, kto kocha swój kraj i chce go bronić”). Młodzież podała znacznie poszerzoną definicję tego pojęcia.

W trzech zespołach, na które podzieliłam jedną z grup i której opinie chcę tu przytoczyć, na pierwszym miejscu trzykrotnie pojawiło się zdanie: „A patriot loves his country.” („Patriota kocha swój kraj”). W pierwszej trójce, we wszystkich grupach, znalazło się też zdanie: „A patriot respects national symbols.” („Patriota szanuje symbole narodowe”). Jedna z grup sprecyzowała, co dokładnie ma na myśli: „flag, national anthem and emblem” („flagę, hymn narodowy i godło”). Dwie grupy podkreśliły też to, że patriota zna historię swojego kraju („knows his country’s history”), w tym jedna z nich zaakcentowała, że chodzi o prawdziwą historię („knows his country’s real history”). Trzecia z kolei grupa podkreśliła, że prawdziwy patriota to ktoś, kogo interesuje to, co dzieje się w jego kraju („A real patriot is interested in what happens in his country”).

Ważną cechą patrioty dostrzeżoną przez młodzież było również to, że „szanuje on innych ludzi w swoim kraju” („respects other people in his country”). Warte odnotowania są też wnioski jednej z grup. Zdaniem tego zespołu patriotę cechują także następujące cechy: „postępuje we wszystkim zgodnie z prawem” („does everything according to law”), „głosuje w wyborach” („votes in elections”), „odbył służbę wojskową” („did military service”) oraz „nigdy nie opuszcza swego kraju” („never leaves their country”). Wśród zachowań, które przystoją patriocie pojawiły się też „szacunek dla własnej historii” („respect for one’s country’s history”), „troszczenie się o własny kraj” („taking care of one’s country”), posługiwanie się językiem ojczystym („using one’s mother tongue”) oraz to, że osoba taka „nie traktuje świąt narodowych jedynie jako dni wolnych od pracy” („does not treat national festivals as days off only”).

Próby zdefiniowania terminu „patriota” przez młodzież napawają optymizmem, a pytania o oblicze patriotyzmu zdają się być szczególnie potrzebne obecnie, kiedy nasz kraj dotknęło kolejne trudne i symboliczne doświadczenie.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();