Warsztaty: po

W dniach 19 – 20 listopada stu­den­ci za­in­te­re­so­wa­ni dzien­ni­kar­stwem zgro­ma­dzi­li się na ul. Piekary 24 w siedzibie redakcji „Podaj Dalej”, która zorganizowała Akademickie Warsztaty Dziennikarskie. Tegoroczna, III już edycja warsztatów przebiegała pod hasłem „Moim zobowiązaniem jest słowo”. Pierwszego dnia miało miejsce otwarte spotkanie dyskusyjne z zaproszonym gościem – Sebastianem Dudą (temat: „Odnaleźć Boga w świątyni ateizmu, czyli jakie zbawienie dla smakoszy postmodernistycznej zupy?”). Drugiego dnia uczest­ni­cy mieli oka­zję do wymiany doświadczeń i burzliwych obrad, dotyczących istoty dziennikarstwa, a także przyszłości prasy i słowa, rozmów o podstawowych błędach i tego, co zrobić, by ich nie popełniać oraz do zdobycia praktycznej wiedzy na temat wybranych gatunków dziennikarskich (wywiad - sztuka rozmowy, felieton) od Sebastiana Dudy. Część techniczną (dotyczącą przygotowania artykułu do składu i mówiącą o przepływie informacji w piśmie) poprowadził Mariusz Słonina. Zdjęcia i materiały z warsztatów: www.podaj-dalej.info/warsztaty2009

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();