W dobrych zawodach wystąpiłem

Bo jak inaczej podsumować idee Konkursu Biblijnego zorganizowanego przez Wspólnotę Ojców Jezuitów w Toruniu z okazji roku św. Pawła. “Pomysłodawcą konkursu jest śp. ks. Teofil Hermann CM, wykładowca Pisma Świętego, który zainicjował akcję popularyzacji Słowa Bożego zgodnie ze słowami wieszcza: “nie stargam cię nie, ja uwydatnię” w seminarium duchownym” – mówi o. Mariusz Bigiel SJ, kontynuator tego dzieła. W konkursie czynny udział wzięło ok. 90 studentów. Czy zatem cel został osiągnięty? Czy poznaliście, Siostry i Bracia, lepiej osobę Jezusa Chrystusa? Przekonaliście się o prawdziwości słów św. Hieronima: “nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”? Wszak o promocję treści, nie zaś tylko o nagrody – jakże atrakcyjne – chodziło. Sukces konkursu (który przerósł oczekiwania krytyków) daje nadzieję na rychłą reaktywację tej nowoczesnej formy ewangelizacji. Zatem, dziękując za hojność ofiarodawców, prosimy o ciąg dalszy. Czytelników natomiast zachęcamy do uważnego śledzenia ogłoszeń, bowiem w przygotowaniu jest wiosenny Bieg Św. Pawła.

kontakt: o. Mariusz Bigiel SJ, mbigiel@wf-strefa.com

Zdobywcą głównej nagrody w Konkursie biblijnym, wycieczki do Ziemii Świętej, jest Krzysztof Kasica.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();