U stóp Golgoty

Jestem u stóp Golgoty. Dotarłam tam już po ukrzyżowaniu. Jest ciemno. Mokre głazy, od których odbija się coś w rodzaju szarej poświaty. Ciemność spowiła wszystko swym płaszczem i jest zupełnie cicho. Siedzę na kolanach, na ziemi, na ukos od krzyża, spowita w czarno-grafitowe szaty. Zakryta jest też moja głowa. Mam strój zbliżony do stroju kobiet z czasów Chrystusa.
Nikogo nie ma w pobliżu. Jest Chrystus na krzyżu ze zwieszoną głową, delikatnie zwróconą w tym kierunku, gdzie siedzę. Już nie żyje. Tego wieczoru moją jedyną modlitwą jest płacz. Znalazłam się na Golgocie wśród codzienności, gdy daleko jeszcze było do świętowania pamiątki Ukrzyżowania i Zmartwychwstania.

Ze szczytu krzyża spada pojedyncza łza. Podnoszę głowę do góry i, wśród mojego szlochu, dostrzegam Tego, który mimo że Wszechmocny i Wszechwiedzący, z rozłożonymi rękami już nie może mówić. Zresztą, w tej chwili Jego milczenie jest tym bardziej wymowne. Wie, co się czasem dzieje w ludzkim życiu i niejako sam nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego.

Mimo że martwy, podarowuje mi swą łzę. To znak obecności. Czuję tę łzę na swojej głowie, może twarzy. On przy mnie jest. Nawet po śmierci. Przed zejściem do grobu. W pewien sposób bezradny. Jest z moim cierpieniem. W czasie oczekiwania na Zmartwychwstanie. Czy obudzę się do ranka Zmartwychwstania, kiedy Ten, którego wezmę za ogrodnika, zdejmie zasłonę mroku sprzed mojej twarzy i napełni moje serce radością?

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();