Tryptyk o moim Początku

I

Na początku był
lęk przed tym, że
to już koniec —
że zbyt mocno obnażą
ośmieszą,
że znajdzie się ktoś
niewygodny,
co sypnie piachem w oczy
dla ratowania świata

na początku było
miejsce –-
przed moim narodzeniem –-
co wzbudzało podejrzliwość,
ostrożność w słowach,
aby coś zataić
czemuś zaprzeczyć

na początku były
pomysły
szukania gotowych recept
klekot bocianów
życie bez znaczenia
i gotowość do poświęceń

na początku było
fascynujące opowiadanie o tych,
co ocalą człowieka,
a zapomnieli, że Bóg jest
i chce usłyszeć Twoją historię

II

na początku był
ogród odsłonięcia Twojej kruchości,
wolno docierający fakt:
że wstydzisz się tego,
że wybrałeś się pod prąd,
gdzie szyderstwa, drwiny
zgorszenia i nikczemność

na początku była
rodzina, co zaskoczyć się nie dała,
choć z Raju wygnana
stworzył ich jednym,
by żyć i umierać razem —

na początku było
fascynujące opowiadanie o tych,
co się chlebem dzielili
i w trudzie żyli jakby już się nie żyło,
a zapomnieli o tym, że Bóg jest
i nie chce takiej ofiary

III

na początku był
rozkaz, aby uciekać przed światem
stałem po nieodpowiedniej stronie,
do bitwy przystąpiłem bez zbroi
bez sił do przemiany życia

na początku były
tanie pochlebstwa
odmowy w słusznej sprawie
co Cię wyniosły w górę,
że jesteś już poza zasięgiem
i nie liczysz się z uczuciami innych

na początku były
bukłaki puste,
a w stągwiach wciąż była woda
a Ona nowe łaty przyszywała
do starych szat

na początku było
fascynujące opowiadanie o tych,
co wyczekiwali czegoś wielkiego,
a zapomnieli, że Bóg jest
i cud wciąż trwa

Komentarze: 1 / Skomentuj wpis

Don Lubranco

Please register or login to post a comment.
Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();