Teatrzyk pokolenie mp3 zaprasza na

wizytę w Muzeum Historii Polski XXI w.

PRZEWODNIK:
Droga młodzieży, jesteśmy w Gabinecie Myśli Politycznej zwanym także wunderkamerą. W gablotach możecie ujrzeć różne cenne zabytki, takie jak np.: łopata, którą niegdyś jeden z premierów, zamiast uprawiać politykę, używał do budowy autostrady A11 z Augustowa do Jeleniej Góry...

DOCIEKLIWE DZIECKO (przerywając):
... a co to za płot? To z „Samych swoich”?

PRZEWODNIK (cierpliwie):
Nie, to nieistniejący płot, przez który skakano niegdyś do Sko.. to znaczy Stoczni Gdańskiej... a wracając do autostrad...

DOCIEKLIWE DZIECKO (przerywając w sposób irytujący):
... a co to jest? (wskazuje na wibrator)

PRZEWODNIK (cierpliwie):
A to jest instrument nacisku politycznego, używany w Mazowieckiem, wywodzący się z Lubelszczyzny... a wracając do autostrad...

DOCIEKLIWE DZIECKO (kolejny raz przerywając jw.):
... a ten pan z ciemnymi okularami?

PRZEWODNIK (jeszcze cierpliwie):
To widzimy portret pana Ślepowrona...

DOCIEKLIWE DZIECKO (kolejny raz przerywając jw.):
... a czemu na nim jest taka gruba kreska?

PRZEWODNIK (zirytowany):
... bo portretował go pierwszy premier relatywnie wolnej Polski. Natomiast teraz dzieci idziemy do sali multimedialnej, gdzie weźmiecie udział w przebłagalnym spektaklu w 5D. (do Dociekliwego Dziecka ze złośliwością) Ty najpierw!

DOCIEKLIWE DZIECKO (zbite nieco z pantałyku):
A co mam robić?

PRZEWODNIK (ciesząc się na myśl o widowisku):
Wczujesz się w rolę secesjonisty i będziesz przepraszać prawego i sprawiedliwego Prezesa ze swojej byłej partii.

DOCIEKLIWE DZIECKO (nieco przerażone):
Jak długo?

PRZEWODNIK (otwierając drzwi do sali multimedialnej):
Jak długo Polska będzie kupować gaz od Rosji. A wracając do autostrad - są, ale poniemieckie.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();