Teatrzyk Pokolenie mp3. Odbrązawia posągi.

Dziś promocja: 1 duży posąg gratis! Np.:

Niepewność – cz. II

Adam M-icz (patrząc w lustro):
Gdy się nie widzę
Nie wzdycham, nie płaczę
nie tracę zmysłów kiedy się zobaczę.
Jednakże gdy się długo nie oglądam
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I ciągle sobie zadaję pytanie...

Lustro (pęka)

Pytanie (nie pada)

Adam M-icz (lekko strapiony):
Młodości, podaj mi skrzydła!

Młodość (podaje skrzydła, a Adam M-icz leci do kiosku po świeży egzemplarz „Der Spiegel” z panegirycznym utworem poświęconym swojej skromnej osobie)

Maryla (już nie jest Tą Jedyną; sypie sobie kurhanek, gdzieś w nowogródzkiej stronie)

Zagadka: Jakie Pytanie chciał postawić bohater powyższej tragedii? Propozycje prosimy nadsyłać na adres: redakcja@podaj-dalej.info do 18.04.2010. Nagroda czeka na autora najbardziej błyskotliwego pytania!

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();