Teatrzyk Pokolenie mp3 i Fatalny most

czyli tragedia na pograniczu państw i przyzwoitości

Rząd czeski (triumfalnie, przy dźwięku trąb)
Z dniem 01.01.2010 wchodzi w życie to, co następuje – obywatel Republiki Czeskiej może posiadać bez odpowiedzialności prawnej: 1,5g heroiny, 1g kokainy, 2g metaamfetaminy, do 15g marihuany, do czterech tabletek ekstazy i do pięciu tabletek LSD.

Chór Zadowolonych (z emfazą)
Hura, hura, hura, hura
Niechaj rządu żyje Góra!

Chór Niezadowolonych Mieszkańców Czeskiego Cieszyna (zawodzi żałobnie)
Och, szykuje się nawała
Z polskiego Cieszyna
Każdy jeden trawopalacz
Bieżyć k’nam zaczyna

Amatorzy „miękkich” narkotyków z Cieszyna (korzystając ze Strefy Schengen szturmują Most Na Olzie, będący naturalnym pomostem między narkotykowym karcerem a rajem)

Most Na Olzie (w naturalny sposób zawala się z powodu przeciążenia na stronie czeskiej)

Ruch Na Trasie E-75 (ustaje)

Chór Niezadowolonych Mieszkańców Czeskiego Cieszyna (retorycznie i z patosem)
Och, czy nie słuszne były nasze racje?
(z mocnym postanowieniem naprawy)
Teraz trza starać się o dotacje!
Zbudujemy nowy most,
Zbudujemy nowy most
Taki piękny, taki mocny
Że aż strach, ach, ach.

Chór Mieszkańców Czeskiego Cieszyna Zadowolonych Chociaż Z Nowego Mostu (ex Chór Niezadowolonych Mieszkańców Czeskiego Cieszyna)(triumfalnie, przy dźwięku trąb, młode Czeszki odziane w biel z wieńcami na głowie tańczą powabnie)
Już po roku mamy nowy most
Choć palą tam tłumnie
Teraz nam się nie zawali
Chwalim się nim dumnie.

Pytanie z Widowni
(wierszem klasycznym)
Czy trzeba dragi legalizować,
Ażeby nowe mosty budować?

Prorok Tehace Habakuk (wierszem białym)
Sorry, nie wiem.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();