Tak teraz

tak teraz
siedzimy w nowych klasach
przy komputerach
przy nowych czystych ławkach
w wygodnych fotelach

tak teraz
uczymy się o wypchanych portfelach
papierowych marzeniach
przyjaźniach w kieszeniach
trzymamy broń
strzałem w skroń
zbawiamy świat

tak teraz
nie ma nas jesteśmy nieraz
przysypani propozycjami
zagrania głównych ról
w telenowelach

tak teraz
telewizja beton śmieci
to nasze dzieci
bawią się zapałkami
podpalają dom
strzałem w skroń
zbawiają świat

tak teraz
wierzymy w technokrację
wyznajemy automatyzację
naszych życiowych ról

na oczach widzów
rzutem na taśmę
w telewizorach
z bronią w dłoniach
zbawiamy świat

w telewizorach
z bronią w dłoniach
zbawiony świat
zbawiony świat

Próba Słowa (2009)

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();