Studencie - na scenę!

Aktor powinien mieć coś do powiedzenia, nawet jeśli ma niemą rolę. – Ci młodzi ludzie, którzy zdecydowali się wystartować w zawodach po bilet do świata aktorstwa z pewnością mają coś do powiedzenia. Ci młodzi są pełni zapału. Nie boją się stawiać pytania, dociekać zagadki, jaką jest człowiek. Budują świat z wyobraźnią, ponieważ teatr to dotykanie marzeń. Pomóż im spełnić marzenia!

Stowarzyszenie Teatrów Studenckich działa od 2009 roku, grupę tworzą studenci różnych kierunków. Naszym celem jest działanie na rzecz upowszechniania sztuki, promocja młodych twórców, realizacja projektów artystycznych, kulturalnych, prospołecznych, w szczególności działań teatralnych i parateatralnych. Nasze działania kierujemy do dzieci, młodzieży i przede wszystkim studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Do zadań Stowarzyszenia należy: realizacja projektów i wydarzeń artystycznych i naukowych, m.in. spektakli, koncertów, wystaw, festiwali, warsztatów; działania prospołeczne, ale także organizowanie konferencji i wykładów. Pierwszym naszym poważnym działaniem były warsztaty teatralne, organizowane w marcu w ramach Dni Teatru. Wspólnymi siłami udało nam się zaproponować ponad trzydzieści godzin różnorodnych warsztatów teatralnych, zrealizowanych w ciągu trzech dni.

Kontakt: teatry.studenckie.umk@o2.pl

Perpetuum Mobile

„Perpetuum Mobile” to amatorski teatr antyczny, istniejący od stycznia 2003 roku w Toruniu. Tworzą go głównie osoby związane z Katedrą Filologii Klasycznej UMK oraz studenci innych kierunków. Od sześciu lat trwa już żywy dialog młodych ludzi ze starożytnym światem, przemawiającym do nas słowami antycznego dramatu. Z prób tych powstało osiem spektakli, opartych na tekstach Arystofanesa, Eurypidesa, Plauta i Terencjusza (część z nich zdobyła nagrody na Międzyuczelnianym Przeglądzie Teatrów Studenckich Filologii Klasycznej) oraz dwa z nurtu recepcji antyku (Wyspiański, Herbert). Z roku na rok rośnie także grono wielbicieli... Mamy nadzieję, że kolejne wspólne spotkania zaowocują niejednym interesującym projektem, który jeszcze bardziej przybliży widzom, jedynie na pozór nieaktualny już, świat starożytności i jego największe osiągnięcie, czyli teatr...

Kontakt: www.perpetuum.umk.pl

Teatr Tempestas

Studencki Teatr „Tempestas” powstał w roku 2004, choć jego nieoficjalne początki sięgają roku 2003. Wtedy to bowiem pojawił pomysł na przygotowanie sztuki o charakterze misteryjnym. Premiera spektaklu „Słowo” Ewy Dryglas odbyła się w grudniu 2003 roku, w sali Duszpasterstwa Akademickiego oo. Jezuitów w Toruniu, podobnie, jak drugi spektakl autorstwa Ewy – „Raj niefrasobliwości” – w kwietniu następnego roku. Łukasz Zaleski jest reżyserem i autorem scenariusza kolejnego przedstawienia, przygotowanego przez teatr – „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Kolejne realizacje, będące grą formą sceniczną to „Niektóre gatunki dziewic” Domana Nowakowskiego, „Bądźmy poważni na serio” Oskara Wilde’a i „Zwierzenia klauna” na podstawie prozy Heinricha Bolla – to ostatni spektakl reżyserowany przez Łukasza. Po rozpoczęciu przez niego studiów reżyserii na PWST w Krakowie grupa zawiesiła działalność. Od roku 2008 kilka osób z teatru prowadzi działania warsztatowe, głównie z zakresu plastyki ruchu, teatru fizycznego, pozawerbalnej ekspresji aktorskiej. Sporadyczne treningi przekształciły się w regularne – zawiązała się stała grupa, która obecnie pracuje nad spektaklem. Zespół bazuje na fizycznym rzemiośle aktorskim – od ćwiczeń rozciągających po improwizacje. Z indywidualnego potencjału fizycznego aktora wyprowadzana jest jakość sceniczna. Podstawowe zadania obejmują integrację grupy i kontakt. Zespół jest na etapie formowania grupy i poszukiwania własnego języka scenicznego. Teatr Ruchu prowadzą Emilia Adamiszyn i Anna Kędzia, inspirowane treningiem psychofizycznym Jerzego Grotowskiego, tańcem współczesnym, improwizacją.

Kontakt: coania@interia.pl, ema83@wp.pl

Teatr Wróbli

„Teatr Wróbli” istnieje od wiosny 2005 i od początku jest prowadzony przez Annę Nowak, absolwentkę Filologii polskiej UMK, obecnie studentkę Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu. Powstał z zachwytu życiem i jego wszystkimi przejawami, z fascynacji dniem codziennym oraz bojową postawą, jaką prezentuje patron Teatru, Elemelek. Nasze Wróble mają legitymacje UMK, a co niektóre już tytuły magistrów. Spektakle robimy głównie na podstawie dramaturgii współczesnej, a główny nacisk kładziemy na pracę z aktorem. U podstaw Teatru nie ma żadnych wytycznych programowych. My Wróble jesteśmy zwierzętami małymi, na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi. Ale potrafimy razem walczyć, jesteśmy sprytne, żywotne, szczere, wytrwałe i gdy się napstroszymy, to nawet orzeł ucieka. Nie prosimy o okruszki, same bijemy się z gołębiami o chleb, a gdy jest nam bardzo źle, zasiadamy na jakimś pachnącym żywopłocie i rozpoczynamy „sejm wróbli”. Efektem naszych nocnych rozmów na drutach telegraficznych oraz stepowania na szynach kolejowych są spektakle, których zrealizowaliśmy już cztery: „Na niby” (oparty na „Balladynie” Juliusza Słowackiego), „Wznowienie” (Maciej Wojtyszko), „Czwartą siostrę” (Janusz Głowacki) oraz „Papierowe kwiaty” (Egon Wolff). Teatr wyćwierkał już ponad 300 wierszy na sześciu wieczorach poetyckich oraz eliminacjach do Ogólnpolskiego Konkursu Recytatatorskiego.

Kontakt: anula.nowa@wp.pl, www.teatrwrobli.republika.pl

Body Art Theater

„Body Art Theater” to studencki teatr ruchu, w którym ekspresja ciała zastępuje słowa. Poruszamy się między innymi w kręgu pantomimy klasycznej i polskiej, teatru ruchu, teatru plastycznego, tańca butoh, biomechaniki Meyerholda, tańca współczesnego, kuglarstwa. Dodając do tego odpowiednią muzykę i grę światła, powstają fascynujące obrazy, za każdym razem próbujące przeniknąć ludzką psychikę, ludzkie pragnienia, obawy, przemyślenia. „Body Art Theater” powstał w grudniu 2007 roku. W swojej działalności koncentrujemy się przede wszystkim na pracy studyjnej i laboratoryjnej – doskonaleniu swojego warsztatu, ciągłym przekraczaniu swoich granic, poszukiwaniu nowych form wyrazu. W tym celu prowadzone przez nas: od grudnia 2007 roku warsztaty pantomimy i od października 2008 – teatru ruchu odbywają się pod szyldem Studia Teatru Ciała. Zajęcia w Studiu stwarzają niepowtarzalną możliwość całorocznej pracy nad ciałem na zajęciach z pantomimy, z elementami innych dziedzin szeroko pojętego teatru ciała, nawet pięć razy w tygodniu! Dodatkowo przynajmniej raz w miesiącu mają miejsce warsztaty weekendowe, niekiedy prowadzone przez artystów z innych ośrodków teatralnych. Organizujemy również warsztaty dla osób, które nie mogą na stałe uczestniczyć w pracach Studia (w tym warsztaty ogólnopolskie), a także organizujemy wyjazdy na warsztaty, ostatnio do Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Jako teatr wystawiliśmy dwa spektakle – „Nieśmiertelnych” i „Puszkę Pandory”, przy czym tą ostatnią w dwóch zupełnie innych wersjach. Zorganizowaliśmy ponadto kilka widowisk, m.in. „Avalon” na Zamku Krzyżackim (we współpracy z grupą Arta Foc) i „Klechdy”, a także kilkanaście happeningów i pokazów, wspierając różne inicjatywy studenckie, jak również pomysły organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich – Amnesty International, Polskiej Akcji Humanitarnej, studenckich kół naukowych. Do Studia Teatru Ciała można dołączyć w dowolnym momencie, przez cały rok, natomiast na próby teatru i do udziału w spektaklach i innych występach zapraszamy najbardziej zaangażowanych uczestników warsztatów. Teatr i zajęcia w Studio prowadzi Anna Balcerzak – instruktor Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała, absolwentka i uczestniczka różnych kursów i warsztatów w kraju i zagranicą (m.in. Szkoły Współczesnej Pantomimy w Warszawie, Europejskiej Akademii Pantomimy, Studium Aktorskiego w Poznaniu).

Kontak: pantomima_warsztaty@o2.pl, batheater.bloog.pl

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();