Staw i kropla

stałam się
przez ciebie
jestem
jak kropla, która wpadła do lustra stawu
i rozeszła się w nim okręgiem
znikła
i stała się wspólnym jestestwem
nie będzie już nigdy tylko sobą
trwa w tobie
a ty w niej
wśród powietrza
chmur
deszczu
rzeki
morza
mgły
jest twoją niewidoczną tkanką
komórką
atomem
przemieniona
w metamorfozie niezliczonej
jesteś
jest
jesteście
wyodrębnia się
łączy
zlewa
przekształca na nowo
masz na imię życie
ona miłość

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();