Słowo na święta

Pewien Mędrzec powiedział: Święto jest święte, ponieważ ukazuje, że wszystkie dni w roku są święte. Sanktuarium jest święte, gdyż ukazuje, że wszystkie miejsca są uświęcone. Tak też Chrystus urodził się, aby pokazać, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi.

Wiadomo, że przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia dokładnie tak samo, jak przeżywamy tę Tajemnicę Wiary w ciągu roku. Nic zatem dziwnego, że jedni się nawracają, inni natomiast koncentrują się na rzeczach drugorzędnych. Bo tak zwykle jest na co dzień. Dlatego dobrze, że mamy aż prawie 4 tygodnie. Można w tym czasie uczynić tajemnicę wiary nie czymś sporadycznym, ale treścią codzienności.

Poprośmy o pomoc tych, którzy jako pierwsi zetknęli się z Bogiem Wcielonym, czyli Panem Jezusem. Co mogą nam na ten temat powiedzieć? Podobnie jak my przeżywali swój adwent, oczekiwali i jako pierwsi Go doświadczyli. Zapytajmy Maryję, Józefa, Jana Chrzciciela, pasterzy, a nawet Heroda. Niech nam powiedzą, jak przyszedł, abyśmy mogli, podobnie jak oni, spotkać Go.

Życzę nam wszystkim, abyśmy spotkali Boga w Jego miłosnej obecności w nas, czyli w Jezusie Chrystusie. Życzę, abyśmy chcieli pokornie uczyć się od tych, którzy Jego przyjścia doświadczyli. Z pewnością mają nam dużo do powiedzenia. A przede wszystkim przypomną nam, że Pan zawsze przychodzi nie tam, gdzie się go spodziewamy i nie tak, jak sobie tego wyobrażamy i nie jako ten, o którym wydaje nam się, że coś wiemy.

Ktoś więc może powie: a więc Pan nie przyjdzie zgodnie z Tradycją? Owszem, Pan zawsze przychodzi zgodnie z Tradycją, ale Jego Tradycja polega na tym, że zawsze przychodzi do każdego jako jego Bóg, jego Zbawiciel i Najlepszy Ojciec.

Z adwentowym i świątecznym pozdrowieniem

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();