Słów kilka o Panu Bogu, relacji człowieka z człowiekiem i świętości...

Justyna Nymka: Kim jesteście, czym się zajmujecie i skąd pomysł na taką działalność?

Mateusz Konopiński: Mateusz Konopiński, jezuita. Pracuję w „Szkole kontaktu z Bogiem”. SKB prowadzi Rekolekcje Ignacjańskie dla młodzieży (wiek: 16-23 lata) w milczeniu. Skąd pomysł? Z braku RI dla młodych ludzi. Wiadomo, że takie rekolekcje są dla dorosłych, więc my postanowiliśmy stworzyć ich odpowiednik dla młodzieży, aby uczyć młodych doświadczać Pana Boga. Poza tym, najważniejszym celem jezuitów jest pomaganie duszom. A SKB powstała głównie po to, aby dotrzeć do ludzi, którzy nie mają styczności z jezuitami.

Ile trwają rekolekcje, gdzie się odbywają i jaka młodzież na nie przyjeżdża?

Podstawowy tryb milczenia trwa trzy dni, plus dzień przyjazdu i wyjazdu. Przyjeżdżają różni ludzie. Tacy, którzy zupełnie nie mają doświadczenia Pana Boga i chcą sprawdzić, czy On w ogóle jest, czy Go nie ma, czy warto inwestować w tę relację. Przyjeżdżają też tacy, którzy mają relację z Panem Bogiem i chcą ją pogłębić. Rekolekcje odbywają się w Gdyni, Kutnie, Lublinie, Ożarowie Mazowieckim, Lipce…

Jak ludzie reagują na Was, na rekolekcje? Co z nich wynoszą?

Pierwsza reakcja na rekolekcje w milczeniu – niemożliwe do wykonania: bez telefonu, komputera, gazety. Nie dam rady! Co ja będę robił przez trzy dni? Jednak jak minie pierwszy szok, to dociera do nich, że właściwie cały czas mówią, a nie mają czasu pomilczeć. Kiedy już są na rekolekcjach, to mówią – „tego potrzebowałem, tego mi było trzeba” – a na końcu pytają, kiedy to minęło. Po wyjeździe ludzi, dostajemy od nich mnóstwo świadectw potwierdzających, jak rekolekcje zmieniły ich życie, podejście do Pana Boga.

Jak wyglądają Wasze wyjazdowe spotkania z młodymi ludźmi?

Na takich spotkaniach mówimy o postawach życiowych, które są obecne w naszym społeczeństwie i o tym, jak wiele trzeba w tych postawach zmieniać, żeby spotykać się prawdziwie z ludźmi. Wirtualna rzeczywistość i jej łatwość to nie jest sposób na życie. Sposobem jest spotkanie i poznanie drugiego człowieka. RI, poza kierowaniem uwagi na Boga, pokazują, jak ważni w życiu są inni ludzie. Nie możesz przejść obok drugiego człowieka obojętnie, nie możesz żyć sam z Panem Bogiem, jeśli nie będziesz dostrzegał otoczenia, ludzi, sytuacji wokół ciebie.

Czym jest dla Ciebie świętość?

Kiedy zastanawiam się na świętością, to jest ona wrażliwością na drugiego człowieka, drugą osobę, bo od tego wszystko się zaczyna. Jak już mówiłem, nie można żyć bez ludzi. Nie można być świętym dla siebie. Świętości nie weryfikuje się w pustym pokoju, gdzie nic się nie dzieje, ale weryfikuje się ją życiem. A w życiu najważniejsi są ludzie. I myślę, że tutaj jest sedno tego, gdzie spotyka się świętość. To nie znaczy, że ja dla wszystkich jestem sympatyczny i miły, ale to znaczy, że mam w sobie taką postawę, która pozwala mi na przyjęcie drugiego człowieka, tzn. spojrzenie na jego potrzeby.

Dziękuję za rozmowę.

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na strony:
www.szkolakontaktu.pl
facebook.com/szkolakontaktu

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();