Rondo ślimaka

Zapatrzyłam się na wzór muszli ślimaka na poduszce. Niebieska spirala tworząca labirynt. Idę po jej śladzie od zewnątrz do środka, aż dochodzę do punktu, gdzie dalej tak iść się nie da.To miejsce przypomina ślepą uliczkę. Jest mi tam za ciasno. Mogę wyjść, wracając po wcześniejszym śladzie. Ta sama trasa, ale inna droga.

Postanawiam zawrócić. Idę aleją wytyczoną niebieską krawędzią muszli. Ruch odbywa się dookoła, jak po rondzie. Jestem coraz bliżej wyjścia, choć wydaje mi się, że kręcę się w kółko. Promień okręgów, które zataczam, wędrując ku wyjściu, jest stopniowo coraz większy, ale mnie trudno to dostrzec z perspektywy toru ślimaka.

W końcu oślepia mnie światło, wychodzę z tunelu, ale wciąż z przyzwyczajenia idę pod kątem. Zataczam kolejny krąg. Wyznaczam przedłużenie linii ślimaczej muszli. Nie ma już wokół mnie ścian ze skorupy, ale ja nie potrafię jeszcze wytyczyć nowego toru. Połączona jestem niewidzialnie z epicentrum wcześniejszej niemocy.

Odkrywam swój ruch obiegowy. Dostrzegam jego znaczenie. Nawet bez ścian. To pierwszy krok ku temu, by zacząć iść po prostej.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();