Repetytorium z Historii Najbliższej

20.10.2010 – zgodnie z przepowiedniami Limo 24 (http://www.youtube.com/watch?v=6a7twMM7D04) Puck zaatakował Polskę, która nie spełniła jego ultymatywnego żądania, dotyczącego utworzenia eksterytorialnego korytarza między Wybrzeżem a willą pucczańskiego burmistrza w Zakopanem. Radom został pozbawiony dostępu do morza.

06.2012 – mistrzostwa Starego Kontynentu w piłkę kopaną z przyczyn niezależnych przesunięto w bliżej nieokreśloną przyszłość. Nieoficjalnie wspominano o problemach w budowie stadionów w Polsce, ale zdementowano to jako czarny PR autorstwa opozycji.

01.01.2013 – w kinach wyświetlono po raz ostatni film pt. „2012”. Okazał się, wbrew spekulacjom z czasów premiery, bujdą na resorach.

05.03.2013 – w Rosji uczczono 60. rocznicę zachodu „Słońca Narodów”. Uczczono to dobowym zakręceniem rurociągu jamalskiego. Ponadto, przez wzgląd na pamięć Generalissimusa, premier uzyskał dożywotnią tekę premiera a prezydent utrzymał dożywotnią tekę asystenta premiera.

22.07.2014 – 60. rocznica manifestu PKWN. Fabryka „Wedla” odzyskała starą dobrą markę „22 Lipca”.

06.2015 – kolejna przymiarka do Euro 2012. Okazało się jednak, że nie zmieniono logo. Impreza się nie odbyła po raz kolejny.

30.06.2030 – wszyscy długo oczekiwali na Euro 2012. Organizację powierzono Serbii oraz Albanii, będącymi od 10 lat tzw. „twardym rdzeniem zjednoczonej Europy”.

2050 – ten rok przerósł najśmielsze oczekiwania władz Polski. Odbito eksterytorialny korytarz z rąk pucczan i zepchnięto ich do plaży, gdzie za karę musieli zbierać puszki: od Helu po Stogi.

2051 – dzięki działaniom reparacyjnym, plaża w Sopocie została objęta programem NATURA 2000 i stworzono tam Park Narodowy z zakazem wstępu dla zwiedzających. Nie dotyczy przedstawicieli koalicji i opozycji pochodzących lub zameldowanych w Sopocie.

05.03.2053 – 100. rocznica śmierci Stalina uczczona próbą rozszczepienia jądrowego w Moskwie. Operacja przebiegła pomyślnie, a biorący w niej udział opozycjoniści przechodzą rehabilitację na oddziale andrologii eksperymentalnej w szpitalu na Łubiance.

2055 – prezydentem Unii Europejskiej został Chińczyk. Korea Północna podpisała pakt o nieagresji ze Stanami Zjednoczonymi a G. Orwell umarł od przewracania się w grobie. W tym roku Euro zorganizowały Indie. Z powodu przeludnienia grano w Kazachstanie.

2093 – nagłe ochłodzenie klimatu połączyło lodową skorupą o średniej grubości 5 km Islandię z Europą. Nagły zalew imigrantów z Dalekiej Północy stał się pretekstem do wprowadzenia wiz i ostrych ograniczeń w obozach przejściowych. Nie dotyczyło to Polski, ponieważ 90% mieszkańców było już poza nią (pozostałe 10% zaś spoczywało wiecznie). Islandczycy, kontynuując tradycje wikingów, utworzyli na naszych terenach pierwszy parlament z prawdziwego zdarzenia. Polskę okrzyknięto „Drugą Islandią”. Złośliwi komentatorzy pytali: „Czemu wiecznie druga?”.

Dokładnie przepowiedział i spisał swoje widzenia
Mateusz „Omen” Mensach, wizjoner i pogodynka

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();