Refleksje znad blatu

Za oknem słoneczna, jesienna aura i tak by się poszło łowić obrazy w obiektyw aparatu. Niestety, to niewskazane. Choroba nie wybiera. Może z wyjątkiem sytuacji, gdy”na złość babci odmrożę sobie uszy”. Nie wybiera się choroby. Śmierci. Rodziny. Chyba, że tej przyszłej. Czasu i miejsca narodzin. Miłości? Czy wybiera się miłość? Postanawia się, że swe serce skieruje się siłą woli w kierunku konkretnej osoby? Miłość jest, jak mówią, ślepa i niekoniecznie ciągnie serce w tym kierunku, gdzie będzie nam dobrze, wygodnie, majowo i romantycznie. Często powielamy schemat wpadania w relacje, wyuczone w dzieciństwie, gdzie np. powtarza się obraz dominacji jednego z partnerów, przy braku lub szczątkowej formie partnerstwa; wchodzenie w rolę matki swego męża lub ofiary jego nałogu; powielanie postawy nadmiernej uległości lub też ogromnej chęci do rządzenia drugą osobą. Czy wybiera się więc miłość i sposób jej realizowania w relacji? Nie miało być tak. Nie miało być o tym. Zaczęło się od refleksji nad przypadkowością, dopadających znienacka grypopodobnych dolegliwości. Miniatura strumienia świadomości, która może cię dopaść krótko po śniadaniu, na chwilę przed wstaniem od stołu, gdy pod ręką nie ma kartki ani długopisu. Biegnij wtedy do pokoju po papier, pióro i pisz. Może tak rodzi się mądrość?

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();