Pragnienie

pragnę odnaleźć ciebie...
wśród czeluści dnia
który rozpoczyna się i kończy
tak samo

pragnę odnaleźć ciebie...
by szeptać do ucha
cudowne słowa
burzące w żyłach krew
przywracające uśmiech
a zapach
niech czuwa nad partią szachów
oboje zagramy
czerwonymi pionkami

pragnę odnaleźć ciebie...
i nie szukać więcej
pozostać
w czułym uścisku
cieple ramion
namiętności ust
choćby na chwilę
na moment
na zawsze

odnajdź mnie
i zapragnij
ja już nie potrafię

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();