Po 10 kwietnia

Każdy dzień jest testamentem, który zostawiamy. W każdej chwili może się okazać, że dany dzień był jego ostatnią kartą. Jak więc żyć? Tak, by pozostawić po sobie ślad. Dobry ślad. Żyjąc świadomie. Wykonując swoje obowiązki odpowiedzialnie. W poczuciu, że dary, talenty i umiejętności, które się ma, realizuje się najlepiej dzieląc je z innymi, jednocześnie w ten sposób uszczęśliwiając również siebie.

Słowo i czyn

Będą o nas świadczyć słowa i uczynki. Rozliczą nas za każde słowa. Może więc lepiej mniej słów i deklaracji? A jednak słowa są ważne. Wszak człowiek posiada zdolność odbierania i wysyłania informacji w formie przekazu ustnego i pisemnego. Nie otrzymał tych umiejętności na darmo. To nie był przypadek i bezcelowe działanie. Słowo jest niezbędne. Staje się jednak banałem, gdy nie idą za nim czyny.

Wierzę w sens codziennych gestów życzliwości i pomocy sąsiedzkiej, uprzejmości w środkach transportu publicznego, szacunku dla mienia społecznego, rzetelności w podejściu do obowiązków zawodowych i postawy obywatelskiej, wyrażanej między innymi poczuciem współodpowiedzialności za wzajemne bezpieczeństwo i troską nie tylko o własne podwórko. Zrozumienie, że jest się częścią społeczeństwa w takim samym stopniu, jak każdy inny obywatel oraz odpowiedzialność za jego całokształt, może diametralnie zmienić podejście do własnego życia.

Praca

Wtedy nie pracuje się już tylko po to, by zarobić pieniądze, zrobić karierę, rozwijać własne zainteresowania, utrzymać rodzinę czy pojechać później na niezwykłe wakacje — praca nabiera dodatkowej wartości. Zaczyna mieć znaczenie globalne. Od jakości jej wykonywania zależy dobro drugiego człowieka. Często trudnej nawet do przewidzenia liczby osób. Działanie konkretnego człowieka, jakkolwiek niepozorne i mało znaczące, może zaowocować w czyimś życiu w sposób, którego nie jesteśmy w stanie oszacować. I prawda ta dotyczy każdego bez wyjątku: od robotnika na budowie. przez kucharza, sprzątaczkę, urzędnika, kierowcę, polityka, lekarza, kapłana, sprzedawcę, nauczyciela, po naukowca w laboratorium.

Na pytanie, co zrobić, by świat był lepszy, błyskawicznie nasuwa mi się jedna odpowiedź — starać się dobrze wykonywać to, za co się odpowiada, równocześnie nie zawężając pola działania jedynie do obszaru własnej parceli. Co przez to rozumiem? Sprawy dość oczywiste, choć wcale nie tak powszechnie obserwowane. Uczciwość, solidność, szacunek i wrażliwość na drugiego człowieka.

10 kwietnia 2010 roku zapadnie w mojej pamięci — nie tylko jako dzień ogromnej straty dla Polski, kiedy odeszło wiele osób, których życie i postawa obywatelska mogły być wzorem dla innych — również jako dzień przebudzenia.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();