Pilnuję swych snów

pilnuję swych snów

<p>by się nie rozzuchwaliły</p>
<p>nie rozbiegły się za bardzo</p>
<p>nie wybiegły za daleko w przyszłość</p>
<p>strzegę swoich pragnień</p>
<p>by cię nie pokochały za prędko</p>
<p>by nie stanęły na drodze twym planom</p>
<p>stawiam dziesięć znaków zapytania</p>
<p>zanim powiem słowo</p>
<p>liczę do dziesięciu nim powiem, że kocham</p>
<p>staram się nie patrzeć w twoje oczy za długo</p>
<p>i nie chwytam twej dłoni</p>
<p>nie chcę zniszczyć tego, co się rodzi</p>
<p>nie chcę chwili uronić</p>
<p>stare drzewo wypuściło nową łodygę</p>
<p>o nowym imieniu</p>
<p>jestem jak Abrahamowa Sara</p>
<p>zanurzona w cudzie</p>
<p>uchroniona od rozpaczy</p>
<p>wzmocniona w wierze</p>
<p>wytrwała</p>
<p>by dać świadectwo</p>
<p>jak trwać</p></font>

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();