Patriotyzm? Dlaczego?

„Boże pozwól, bym potrafił, gdy Ojczyzna mnie zawoła zamiast piersi wypiąć d...” — patriotyzm na miarę XXI wieku, czy raczej jego brak? Po dwudziestu latach wolności musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie

Kochanie, to trudna sprawa, zwłaszcza w sytuacji, kiedy więcej się daje, niż dostaje (albo gdy tak to postrzegamy). Czy istota miłości jako „posiadanie siebie w dawaniu siebie” to łatwe zadanie? A jeśli obiektem owej miłości jest rzeczywistość, w pewnym sensie, abstrakcyjna – Polska? „Ojczyzna, kiedy myślę” – czy to tylko daty 966, 1410, 1918, 1978, 1989 i kilka innych, „bursztynowy świerzop” oraz widok „pól malowanych zbożem rozmaitem”, Adam Małysz z Kryształową Kulą w dłoniach oraz inne motywy, te heroiczne i te arkadyjskie? Czy też może to suma tego, co wymienione powyżej oraz świadomość dat rozbiorów na przestrzeni ostatnich trzech wieków, żywotnych dziś śladów ubekistanu, zniszczeń powodziami i trąbami powietrznymi czy porażek w piłkę kopaną?

Czy kocham mój kraj? Ten, który kilka lat temu wypuścił kilka milionów obywateli na poszukiwanie dostatniejszego, choć nie zawsze lepszego jutra, którego im nie mógł zapewnić? Ten, który mimo stosunkowo dużej ilości wolnych miejsc pracy, nie jest w stanie zagwarantować wielu absolwentom godziwego zatrudnienia na miarę ich kwalifikacji? Ten, którego przywódcy nie mogą dojść do porozumienia, zapominając, że zostali wybrani pro publico bono, a nie po to, aby awanturować się na arenie międzynarodowej, robić ze sceny politycznej telenowelę czy w końcu dzielić naród w obliczu uroczystości, która ma jednoczyć. Ten, gdzie sprawy ważne są pomijane na rzecz partykularnych afer, których nagłaśnianie służy ukryciu uprzednio wspomnianych? Wreszcie ten, który niektórzy próbują okrzyknąć Ciemnogrodem z powodu jego tradycji, zarówno kulturowych, jak i religijnych, choć stosunek ciemnoty do owych czynników jest taki sam, jak dziadostwa do ubóstwa?

Stajemy dziś w przededniu dwudziestej rocznicy wyborów czerwcowych. Czy kiedyś zastanawiałeś/aś się nad implikacjami tego faktu? Czy czuję dumę, gdy powiewa flaga biało-czerwona z Orłem Białym w koronie, niekoniecznie powalana reklamą piwa oraz czy wstaję, gdy w telewizji przed meczem grają „Mazurka Dąbrowskiego”? Wszak tam wszyscy stoją, a kto umie, ten śpiewa. Temat Ojczyzny nie jest łatwy. Tym trudniejszym pojęciem jest patriotyzm, oznaczający postawę szacunku i ofiarności względem Niej. Uważam, że często nie doceniamy tych spraw, które wydają się być oczywiste i nam należne, a które niekoniecznie takimi były jeszcze dwadzieścia lat temu. Czy cokolwiek zrobiliśmy, aby wywalczyć takie wartości, jak wolność osobista, wolny rynek itp.? Czy jesteśmy wdzięczni tym, którzy to zrobili? To prawda, że w kwestii jakości dróg wiele krajów nas wyprzedza, ale czy to oznacza, że nie mamy własnej drogi? Czy w jednoczącej się Europie (bo o zjednoczonej to, moim zdaniem, nigdy nie będzie można mówić) powinniśmy bardziej pilnować swoich interesów, czy nadskakiwać innym krajom? Współpracować – tam, gdzie to niezbędne – jak najbardziej, ale nie naśladować bezmyślnie bezproduktywnych wzorów i zachowań. Niech nie pastwią się nad nami nasi potomkowie, cytując zdanie z „Grobu Agamemnona”: Pawiem narodów byłaś i papugą. Jaki obraz Polaka buduję? Co robię, „by żyło się lepiej”? Zarówno w kraju, jak i poza jego granicami? Czy jestem dumny z tego, że się w nim urodziłem/wychowałem/przyjąłem jego obywatelstwo? Czy mogę swoją postawę wobec Polski nazwać patriotyzmem? Jeżeli tak, to dlaczego?

Na murach w Toruniu jest nabazgrany mniej więcej taki napis: „Boże, pozwól, bym potrafił, gdy Ojczyzna mnie zawoła, zamiast piersi wypiąć d...”. Ciekawe, co myśli o tym Piłsudski, spoglądający z Placu Rapackiego? Co my myślimy na ten temat? I czy w ogóle.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();