Odpowiedź

gdy zadam ci kiedyś pytanie

nie odpowiesz od razu

już cię znam

może go zresztą już nie zadam

zadałam pośrednio

brak odpowiedzi próbuję sobie tłumaczyć 

na końcu pytania nie było znaku zapytania

chyba znam odpowiedź

retoryczny brak odpowiedzi

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();