O fundamentalizmie inaczej

Mówiąc o fundamentalizmie, zazwyczaj nadajemy temu słowu zabarwienie negatywne. Nie ma się temu co dziwić, wszak w ostatnich latach polityka międzynarodowa upłynęła pod znakiem terroryzmu islamskiego. Wydaje się jednak, że fundamentalizm w swej czystej, niewypaczonej niczym postaci (o ile taka istnieje) nie jest niczym groźnym. Wskazywałaby na to etymologia tego wyrazu. Czerpanie garściami ze źródeł, początków – fundamentów właśnie – i bezkompromisowa obrona wypływających z nich zasad nie muszą przecież prowadzić do rozlewu krwi, przeciwnie – mogą być uznane za cnotę.

Kolejną tendencją, jaką obok pejoratywnego odcienia da się zauważyć w dyskusji o fundamentalizmie, jest nadużywanie tego terminu. Nie może to doprowadzić do niczego dobrego. Człowiek, grupa osób czy organizacja, którym – nie zawsze zasadnie – przypnie się taką łatkę – będą napiętnowane do końca swych dni. Naznaczone w ten sposób, zostaną poddane ostracyzmowi i trwale wykluczone z głównego nurtu (może taki był zamiar ich adwersarza?). Stygmatyzacja ta wraz z będącą jej skutkiem marginalizacją rodzić muszą gniew i poczucie osaczenia ze wszystkich stron. Rozgoryczenie natomiast wzmaga radykalizację i inne niepożądane zachowania ze strony tych środowisk, choćby wcześniej – zanim zostały pomówione – nie wykazywały szkodliwych skłonności. Szermowanie oskarżeniami o fundamentalizm nie przynosi, jak widać, żadnego pożytku, dlatego warto zastanowić się, nim następnym razem nazwiemy tak kogoś.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();