(Nie)Toleruję

Anna Caban

Jeszcze niedawno, pojęcie tolerancji odnosiło się do ludzi w znacznym stopniu odmiennych od nas samych. Każdy powtarzał, że toleruje Murzyna, toleruje odmienną religię. Dziś słowo „tolerancja” wydaje się przebrzmiałe i nieaktualne – bo wszyscy w pewnym stopniu tolerujemy to, co jest inne. Powiemy, że nie mamy na to wpływu. Szacunek wobec odmienności zaczyna być zastępowany obojętnością i ogólnym znieczuleniem na sprawy innych ludzi. Nie interesuje nas to, co nie ma bezpośredniego wpływu na nas samych, a jeżeli jest inaczej, to mówi się, że pojemność słowa „tolerancja” jest zbyt pojemna jak na dzisiejsze czasy. Jeśli różnorodne poglądy, przekonania nie kolidują z naszymi sprawami, to stają się one niezauważalne. Niestety, postępująca obojętność ludzka zaczyna obejmować także te obszary. Pojęcie tolerancji zakłada szacunek, wrażliwość, wiąże się ze zrozumieniem różnorodności i wykazaniem jakiegokolwiek zainteresowania. Szkoda, że tak wielu z nas zaczyna zmniejszać zakres pojmowania tolerancji.

Łukasz Ksant Chrzanowski

Hmmm... trudne pytanie. Tolerancja jest jedną z najważniejszych cech, jaką powinnien odznaczać się człowiek, dzięki niej funkcjonowanie wielokulturowego i różnorodnego świata jest realne, pozwala dostrzec pozytywną „inność” ludzi a nie ganić ich za to, że odbiegają od schematu, pozwala dostrzec piękno w człowieku, niwelować konflikty. Tolerancja na pewno nie polega na bezmyślnym pozwalaniu wszystkim na wszystko. To nie ma nic wspólnego z tolerancją, to się nazywa tumiwisizm:) Bo tak naprawdę takim ludziom wszystko wisi, a dokładniej to, co się dzieje na tym świecie. O tolerancji natomiast możemy mówić tylko i wyłącznie wówczas, gdy prowadzi ona ku dobru.

Natalia Tetkowska

Mimo wszelkiego rodzaju akcji, wystąpień, warsztatów każda „inność” będzie budziła zainteresowanie, podziw, a częściej krytykę. Nawet w kręgach ludzi wykształconych czy religijnych istnieje jakaś forma nietolerancji, nieważne, ile się o niej mówi. Najgorsze jest to, że ludzie są „tolerancyjni”, dopóki to nie dotyczy ich bliskich. Kiedy dziewczyna zakocha się w chłopaku chorym na AIDS, to jej rodzina nie jest zadowolona i nie jest w stanie go zaakceptować. Zrobi wszystko, aby ich rozdzielić. Takie przykłady można mnożyć. Prawda jest jedna: „Łatwo być tolerancyjnym dopóki nas to nie dotyczy”. Jest jeszcze druga, gorsza strona. Dla niektórych tolerancja jest tym samym co obojętność wobec tego, co się dzieje na świecie. Ja uważam, że ludzie są bardziej tolerancyjni niż 20 lat temu, ale nadal nie można powiedzieć, że są tolerancyjni przez duże T.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();