Nakrzyczałam na ciebie

nakrzyczałam na ciebie
złajałam
złamałam gałąź poezji
zawołałam deszcz, by obmył twoje rany
prosiłam czas, by zawrócił
pytałam głowę co zrobiła
złościłam się na serce, że nie umie czekać
co zrobiłam – pytałam
nie powstrzymuj wiatru
odpowiedziało serce
sam wróci

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();