Na początek

Początek października wprawdzie już za nami, ale chcemy czy nie, zawsze będzie się nam kojarzył z końcem wakacji i rozpoczęciem roku akademickiego. Początek czegoś w ogóle to też czas wyznaczania sobie różnych celów. I my, pismo Podaj Dalej, takowe cele wyznaczyliśmy sobie na najbliższy rok. Jednak od podjęcia decyzji do działania i ich realizacji daleka i wcale nie łatwa droga. Aby ją przebyć, trzeba mieć plan, motywację, wytrwałość – po prostu musi się chcieć. A i to czasem nie wystarcza, gdy działa się w pojedynkę. Czasem niezbędne jest wsparcie i pomoc kogoś, kto potrafi pomóc skorygować wyznaczone cele, pokazać nowe i zaplanować działania prowadzące do ich osiągnięcia. I tu apel do Was, drodzy Czytelnicy – zapraszamy do wspólnego spotkania, by realizować podstawowe powołanie: być człowiekiem na miarę największego daru, jaki każdy otrzymał – na miarę człowieczeństwa, bo tam, gdzie spotykają się obcy – tam spotyka nas Życie. A ponieważ, jak pisał nieco zapomniany już dziś Edward Stachura, wędrówką jedną życie jest człowieka, w pierwszym powakacyjnym numerze chcemy zaprosić wszystkich Was do odbycia podróży, która umożliwia udowodnienie sobie, że dam radę dojść tam, gdzie chcę, że jestem w stanie „coś” osiągnąć – pod warunkiem, że nie działam sam. Podróżujemy na rozmaite sposoby – do kogoś, do czegoś, także w głąb siebie. Tego życzylibyśmy i sobie, i Wam – by nowe Podaj Dalej pomagało Wam w podróżowaniu po labiryncie świata współczesnego bez konieczności powtarzania za poetą Chodzę tu, chodzę tam w tłumie ludzi zawsze sam, pamiętając, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach życia, dlatego dopóki sił będę szedł! będę biegł! nie dam się! A póki co, rozpakujmy plecaki pełne wrażeń i, oglądając wakacyjne zdjęcia, uśmiechajmy się do siebie, bo lato było piękne tego roku, a to co się wydarzyło podczas wakacyjnych wypraw, hmmm, niech będzie tematem październikowych rozmów w gronie przyjaciół.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();