Moralność pani Dulskiej

(Teatrzyk Pokolenie mp3)

Gabrieli Zapolskiej

50-letni Ojciec (do 20-letniej Córki):
Przestań dłubać w nosie!

20-letnia Córka (dłubie)

50-letni Ojciec (denerwujący się coraz bardziej):
Przestań dłubać w nosie!

20-letnia Córka (dłubiąc coraz bardziej):
E tam.

50-letni Ojciec (jeszcze bardziej zdenerwowany):
Przestań, bo to nie wygląda i nie uchodzi!!

20-letnia Córka (dłubiąc coraz bardziej):
Bo co?

50-letni Ojciec (zapala z nerwów papierosa, wypala w 30 sek., potem kolejny i tak aż do połowy paczki. W końcu przerywa pauzę, która nastała po pytaniu Córki i wypala do niej):
Bo to szkodzi.

Kurtyna.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();