Misje dalekie i bliskie, czyli rzecz o misjach jezuickich.

W ramach cyklu tzw. Dobrych spotkań, toruński Kościół OO. Jezuitów, jak i Duszpasterstwo Akademickie gościły 19.01.2006r., o. Jarosława Kuffela, jezuitę, historyka Kościoła, Duszpasterza Akademickiego w Warszawie.

W domku Duszpasterstwa o. Jarosław, w kontekście Roku Jubileuszowego, wygłosił referat, w którym przybliżył wszystkim zebranym charyzmat misyjny jezuitów. Tytułem wprowadzenia referent “skłonił” wszystkich do zastanowienia się (zdefiniowania) czym jest misja? W pierwszej odsłonie ukazał korzenie duchowości ignacjańskiej, skomplikowany świat misji jezuickich, kroczenie i trwanie jezuitów pod sztandarem Krzyża. Zasygnalizował tło historyczno-społeczne czasów, kiedy formowało się Towarzystwo Jezusowe, zwracając uwagę na związek misji z religią, kulturą i polityką.

Następnie w barwny sposób przedstawił postać św. Franciszka Ksawerego, jako jednego z największych misjonarzy, patrona misji katolickich. Akcentując jego zapał apostolski, działalność misyjną, otwartość niesienia Ewangelii, gorliwe zaangażowanie w krzewieniu wiary, przenikanie do kultury i religii miejscowej ludności. Wskazał różnicę między misjami jezuickimi, a misjami innych zgromadzeń zakonnych – inkulturacja, dzielenie się przeżyciami własnej wiary, próba zrozumienia sposobu życia “misjonowanych”. W dalszej części omówił “następców” Franciszka, zwracając uwagę na misje propagujące chrześcijaństwo w Chinach i Ameryce Południowej. Poruszył również wątek prześladowań i braku zrozumienia, z jakimi zetknęli się misjonarze. Wspomniał także o polskich jezuitach zaangażowanych w dzieło misji (Michał Piotr Boym).
W części zamykającej spotkanie odbyła się prezentacja filmowa, przedstawiająca boliwijskie dzieło ewangelizacyjne, dotyczące misyjnej kultury muzycznej, udokumentowanej barokowymi utworami z misji jezuickich, skomponowanymi przez Domenico Zipollego (XVII/XVIII w.). Zintegrował on wnoszoną przez siebie europejską kulturę muzyczną z elementami instrumentalnymi, charakterystycznymi dla danych obszarów misyjnych. Spotkanie zakończyło sie przesłaniem misyjnym: działanie misyjne to iść i głosić Słowo, ale też przenikać do kultury, mentalności i religii.

Dobre spotkanie z o. Jarosławem było niezapomnianym przeżyciem, uwrażliwiającym na apostolat misyjny, budzącym szacunek wobec ludzi zaangażowanych w taką formę działalności Kościoła, jak i skłaniającym do modlitwy o trwałe dzieło ewangelizacyjne.

Admin
Create content
Logowanie
Nawigacja
Markdown filter tips
## Header 2 ##
### Header 3 ###
#### Header 4 ####
##### Header 5 #####
(Hashes on right are optional)

Link [Drupal](http://drupal.org)

Inline markup like _italics_,
 **bold**, and `code()`.

> Blockquote. Like email replies
>> And, they can be nested

* Bullet lists are easy too
- Another one
+ Another one

1. A numbered list
2. Which is numbered
3. With periods and a space

And now some code:
    // Code is indented text
    is_easy() to_remember();